Skalická Kalvária odhaľuje svoju minulosť vďaka nedávnemu prieskumu uskutočnenému v spolupráci mesta Skalica a spoločnosti Mraz Robotics.

Zdroj foto: Mesto Skalica

Použitím metódy GPR merania (Ground Penetrating Radar) získali najdetailnejšie informácie o štruktúrach pod povrchom zeme. Prvá fáza merania už priniesla zaujímavý snímok, ktorý zobrazuje kruhový pôdorys a naznačuje možné existencie ďalších objektov pod povrchom. Avšak, kvôli značnej nadmorskej výške Kalvárie, ktorá má zhruba 2,5 metrov navážky zeme, budú ďalšie výskumy potrebovať informácie o hĺbke, v ktorej sa tieto objekty nachádzajú.

Zdroj foto: Mesto Skalica

Napriek tomu, že zatiaľ nie je možné jednoznačne potvrdiť, či ide o pôdorys starej pevnosti alebo o základy kaplnky z 19. storočia, jedno je isté – skalická Kalvária sa postupne stáva otvorenou knihou svojej histórie.

Ďalšie dôležité informácie získali výskumníci od pani Viery Drahošovej, riaditeľky Záhorského múzea v Skalici, ktorá prispela cennými historickými informáciami. Spolupráca medzi výskumníkmi a miestnou komunitou značne prispieva k lepšiemu pochopeniu minulosti tohto významného miesta.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024