V piatok dňa 24. júna 2011 o 18. hodine sa v Kultúrnom dome v Moravskom Sv. Jáne konala vernisáž výstavy „Svätojánskych rodákov“, ktorá bola iniciovaná pánom Jozefom Chrenom.

Pán Chrena získal už veľa ocenení za svoju tvorbu, ktorá je známa po celom svete – v minulom roku vystavoval v New Yorku, tento rok v Austrálii. Veľká sála kultúrneho domu dýchala umením rôznych smerov.  Starosta obce, Anton Emrich, úvodom privítal všetkých hostí, medzi ktorými boli aj vážení hostia nielen zo zahraničia, ale aj starostovia okolitých obcí, ako aj vystavujúcich umelcov. Zdôraznil, aké dôležité je podporovať a organizovať takéto podujatia, nakoľko v obci máme množstvo talentovaných ľudí, netreba na nich zabúdať, ale im dať priestor prezentovať sa.

Rôzne štýly malieb boli zastúpené Martinom Hajdinom, Petrom Kovarovičom, Jánom Vinklerom, Jozefom Chrenom, Máriou Pavlovičovou, pani Annou Kaderovou a jej dcérou Katkou.

Umenie pestovania bonsajov predstavil pán Peter Chrena, ktorý sa tejto činnosti úspešne venuje už dlhé roky.

Rodina Šrámková je umeleckou rodinou. Pani Mária s dcérou sa venujú paličkovanej čipke, pán Peter krajinomaľbe a maľuje výlučne olejom. Svoju tvorbu predstavil aj mladý, začínajúci autor Michal Brňo, ktorý sa venuje drevorezbe. V neposlednom rade sa predstavil Peter Sofka, rezbár, ktorého dielom je drevená plastika erbu obce.

Vernisáže sa zúčastnil hojný počet návštevníkov, a inak tomu nebolo ani počas jarmoku, ktorý sa konal v sobotu.

Výstava je otvorená denne počas pracovných dní obecného úradu a potrvá do 1. júla 2011.

Ďalej: Fotogaléria (24 fotografií)


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024