Fakultná nemocnica AGEL z dôvodu výstavby nových priestorov dočasne sťahuje neurologické oddelenie, ambulancie aj ambulancie klinickej psychológie a psychoterapie.

Pacienti po novom nájdu ambulancie neurológie, klinickej psychológie a psychoterapie v priestoroch bývalej infektológie v pavilóne K. Od pondelka 11. decembra sa sem tiež presťahuje aj EEG a EMG vyšetrovňa a neurologický stacionár. V nových priestoroch už sídli aj neurologické oddelenie. „Lôžkovú časť oddelenia sme dočasne presťahovali ho hlavnej budovy na 3. poschodie, do priestorov bývalého ušno-nosno-krčného (ORL) oddelenia. V týchto priestoroch je aktuálne poskytovaná aj ústavná pohotovostná služba, a to v pondelok až v piatok od 15:30 hod.  do 07:00 hod., cez víkend nepretržite,“ upresňuje primár neurologického oddelenia FN AGEL Skalica MUDr. Jakub Sedlák, MPH. „Sťahovanie prebehlo za plnej prevádzky tak, aby bola zachovaná zdravotná starostlivosť našich pacientov,“ dodal Jakub Sedlák.

Neurologické oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s mozgovo-cievnymi, vertebrogénnymi, záchvatovými, neurodegeneratívnymi, autoimunitnými, demyelinizačnými ochoreniami a s neuroinfekciami. V rámci regiónu dosahuje úspechy najmä v liečbe vertebrogénnych ochorení, pri ktorých poskytuje najširšiu možnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť, vrátane intervenčných spinálnych výkonov, epidurálnych a kaudálnych blokov. V spolupráci s CT pracoviskom vykonávame CT  navigované periradikulárne infiltrácie a aplikujeme biomedicínsky ozón aj pod CT navigáciou v cervikálnej, thorakálnej a lumbálnej oblasti.

Záhorí.sk informovala Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK


.

INAT Rezanie laserom