Najbližšiu sobotu (16.12.) zažije kráľovské mestečko Skalica pravú čertovskú ohňovú šou. Na Malom rínku (pred La Donuteria) sa uskutoční podujatie, za ktorým mnohí doteraz cestovali do Rakúska. Mesto podujatie pripravilo v spolupráci s Krampus Slovakia a o. z. B.Ú.D.A.

foto Krampus Austria

Uznávaná etnologička a historička Mgr. Katarína Nádaská, PhD., o pôvode a histórii tohto pre naše končiny netradičného podujatia hovorí: “Slovo krampus je odvodené z nemeckého slova krampas (neživý). Krampus má pôvod ešte v predkresťanskom období, keď sa ľudia prezliekali do strašidelných masiek a paradoxne tieto postavy mali ochrániť svojou vizážou spoločenstvo ľudí od démonov a škodcov. Preto boli v predkresťanskom období súčasťou svadobných a pohrebných sprievodov, ale i súčasťou zimného a letného slnovratu – teda tých sviatkov či už rodinného, alebo výročného cyklu, kde bolo potrebné ochrániť spoločenstvo ľudí pred prienikom zla do jeho stredu. Fungovala tu mágia podobnosti – podobné sa likvidovalo podobným – démon, ktorý mohol škodiť ľuďom, musel byť vyhnaný strašidelnou maskou, ktorá mala ochraňovať napr. pohrebný sprievod, aby nebožtíka nenapadol démon a nestal sa z neho nemŕtvy.”

Záhorácke rádio 2024 01

Nádaská ďalej vysvetľuje: “Po príchode kresťanstva postupne pohanské zvyky upadali do zabudnutia, ale keďže mnohé z nich boli silne zakorenené, nebolo ľahké im úplne zamedziť a niektoré sa v zmenenej podobe udržiavajú dodnes. V podhorských dedinkách na úpätí Álp, ktoré boli značne izolované najmä v zime, sa určité elementy predkresťanských zvykov udržali. Kresťanstvo prinieslo sviatok sv. Mikuláša – pripomienka svätca, ktorý sa vedel podeliť s chudobnými. V mestskom prostredí sa od konca 16. storočia objavujú obchôdzky sv. Mikuláša – maskovanej postavy s atribútmi biskupa s nošou na chrbte, v ktorej nesie drobnosti deťom. V ľudovom prostredí, kam tento zvyk mikulášskych obchôdzok prenikol neskôr, však k Mikulášovi pribudol aj čert ako opozícia dobra. Ešte neskôr sa pridáva aj anjel, ale to je už začiatok 20. storočia.”

Organizátori pripomínajú, že podujatie, ktoré sa začne v sobotu o 18. h, nie je vhodné pre deti do 12 rokov.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024