Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v modernizácii stredného školstva. Rekonštruuje nielen budovy a interiéry škôl, ale zavádza aj nové atraktívne odbory a buduje Centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Práve tie podporujú odborné vzdelávanie a lepšie prepájajú praktické vyučovanie s reálnym pracovným prostredím. V Rači zmodernizovala takto župa dve školy – strednú odbornú školu na Hliníckej ulici a polygrafickú školu na Račianskej. A to nie je všetko. V Dúbravke vzniklo centrum odborného vzdelávania a prípravy pre potravinárstvo a v Zálesí zase pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo podceňované. A pritom vidíme, že nám stále viac chýbajú remeselníci ako napríklad elektrikári, vodári, mechanici, murári, ale aj kuchári, čašníci, či pracovníci v cestovnom ruchu. Našim cieľom je zatraktívňovať odborné školstvo a tiež zvyšovať uplatniteľnosť absolventov škôl v praxi. Preto je dôležité mať kvalitné školy a v nich moderné vybavenie. A to sa nám aj darí plniť. Aj vďaka tomu záujem o naše odborné školy stúpa. Len za minulý rok bol nárast prihlášok o 20 %,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9

Zmodernizované centrum odborného vzdelávania a prípravy pre potravinárstvo v Dúbravke

Komplexnou rekonštrukciou prešli na pracovisku strednej odbornej školy v Dúbravke štyri podlažia budovy. V celom objekte sa vymenili rozvody kanalizácie a vody, ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Súčasťou bola aj inštalácia sociálnych zariadení (WC, sprchy, WC pre imobilných). Stavebnými prácami sa vybudovali dve prevádzky v novom koncepte pekár/cukrár a mäsovýroba, ktoré majú svoje oddelené výrobné priestory so zázemím, skladmi a pod. Celý objekt je zateplený, vrátane kompletnej výmeny okien, čím sa znížila energetická náročnosť objektu. Vznikol tak priestor pre odborné pracoviská z viacerých objektov SOŠ gastronómie a hotelových služieb so sídlom na Farského ulici, ktoré sú koncentrované na jednom mieste.

Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9

„Moderné priestory, ako aj vybavenie, prispejú k rozvoju pedagógov a priblížia vzdelávanie podmienkam podobným v podnikateľskom prostredí. Rovnako sa zlepší kvalita odborného vzdelávania, zvýši sa počet žiakov na praktickom vyučovaní a vytvoria sa priestory pre celoživotné vzdelávanie. Zároveň sa podporí sa inklúzia vďaka bezbariérovému prístupu a zvýši sa energetická efektívnosť,“ doplnila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
Prezentácia zrekonštruovaných priestorov Centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9

 

Zmodernizované odborné pracovisko v Zálesí má aj Spojená škola. Dosahuje úroveň 21. storočia

Bratislavský samosprávny kraj sa pustil v roku 2018 do komplexnej rekonštrukcie a modernizácie objektov odborného a teoretického vyučovania Spojenej školy Ivanka pri Dunaji. Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) sa nachádza v Zálesí a slúžiť bude pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Areál zmenil nielen vzhľad, ale disponuje aj moderným a kvalitným materiálno-technickým vybavením. Škola bude pripravovať žiakov na prácu v odboroch ako sú agropodnikanie, poľnohospodárstvo či veterinárne zdravotníctvo.

Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji
Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji

„Našim cieľom je zatraktívňovať odborné školstvo a tiež zvyšovať uplatniteľnosť absolventov škôl v praxi. Preto modernizujeme stredné školy, dopĺňame ich kvalitným vybavením a zavádzame nové atraktívne odbory. Budujeme centrá odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú na kvalitatívnej úrovni 21. storočia,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba na slávnostnom otvorení zmodernizovaného Centra odborného vzdelávania a prípravy v Zálesí.

Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji
Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji

COVP v Zálesí patrí pod Spojenú školu so sídlom v Ivanke pri Dunaji. Aktuálne po rekonštrukcii disponuje moderným priestorovým zázemím v celkovej rozlohe bezmála 7 tisíc m2, ako aj materiálno-technickým vybavením, ktoré už plne vyhovuje požiadavkám trhu práce v oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva. Pracovisko tak bude pripravovať žiakov na prácu v odboroch ako sú agropodnikanie, poľnohospodárstvo, veterinárne zdravotníctvo a ďalšie. Zároveň umožní väčšiemu počtu žiakov COVP absolvovať prax v prostredí podobnom podnikateľskému sektoru s možnosťou následného zapojenia žiakov do výučby priamo u zamestnávateľa.

Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji
Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji

Stavebné práce sa začali v roku 2020. Pozostávali z výmeny podláh, okien, deliacich priečok, strešnej krytiny, murárskych, vodárskych či elektroinštalačných prác. Zrekonštruovaných bolo deväť objektov. V nich sa nachádzajú odborné učebne pre ustajnenie koní, výkrm brojlerových kurčiat i moriek. Ďalej sú to: učebňa kováčstva, veterinárstva a hygieny, hala pre farmový chov zvierat, exteriérová učebňa koterca pre ustajnenie psov a viacúčelová odborná učebňa. Rovnako prišlo aj k prekrytiu exteriérovej učebne pre chov koní a jazdectvo, ktorá tak získala celoročné využitie.

Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji
Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji

Celková modernizácia materiálno-technického vybavenia sa týka objektov odbornej výučby. Nové materiálno-technické vybavenie majú stolárske a kováčske dielne. Modernou technológiou disponuje aj výkrm v oblasti drobnochovu, ktorú spĺňa súčasné štandardy v oblasti poľnohospodárstva. Technológie dodané do objektu, ktorý bude plniť účely RTG pracoviska, podporia odbor veterinárne zdravotníctvo. Nové poľnohospodárske stroje a doplnené zariadenia v objekte pre farmový chov zvierat zatraktívnia učené odpory v oblasti agropodnikanie.

Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji
Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji

V rámci materiálno-technického vybavenia boli napríklad dodané: jazdecká výstroj koní, trenažér jazdy na koni, v rámci zariadenia ordinácie stacionárny RTG s príslušenstvom, ochranné RTG odevy, dopplerovský sonograf, veterinárne EKG, anestéziologický prístroj či operačný stôl, z poľnohospodárskych strojov zase traktor s vlečkou, multikára, šmykom riadený nakladač, ďalej štiepkovač, rámový lis, ohýbačka a moderným príslušenstvom je vybavená aj kováčska dielna.

 

„Našu školu navštevuje vyše 900 žiakov z celého Slovenska. Má dlhoročnú tradíciu. Vzdeláva v 20 odboroch a medzi tie najzaujímavejšie patrí chov koní a jazdectvo, rybárstvo, kynológia a drobnochov. Dlhodobo spolupracujeme s partnerskými školami v Rakúsku, Maďarsku, vo Fínsku a v Česku. Pracovisko Zálesie predstavuje teraz ucelený moderný komplex, začínajúci reprodukciou, chovom, starostlivosťou, ošetrovaním až finalizáciou produktov v rámci chovu hospodárskych a spoločenských zvierat. Rekonštrukcia COVP prinesie okrem riadnej praktickej výučby aj možnosť mimoškolských aktivít ako sú krúžková činnosť žiakov, detské letné tábory, kvalifikačné kurzy, organizácia pretekov a podujatí. Verím, že modernizácia prinesie lepšie podmienky pre učiteľov aj žiakov,“ uzavrela riaditeľka Spojenej školy Ivanka pri Dunaji Katarína Kubišová.

Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji
Otvorenie COVP Ivanka pri Dunaji

Aktuálne sa jednotlivé objekty areálu Zálesie kolaudujú, zároveň sa dokončujú vnútro areálové komunikácie a montuje sa materiálno-technické vybavenie pre chov poľnohospodárskych zvierat. Žiakom a učiteľom budú priestory k dispozícii v roku 2024.


.

INAT Rezanie laserom