Mesto Senica bude v roku 2024 hospodáriť s financiami na úrovni 35,4 milióna eur s prebytkom 100 000 eur. Je zostavený tak, aby plnil všetky základné samosprávne funkcie, informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto archív Senica.sk

Rozpočet schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí (14. 12.). “Zostavenie bolo náročné, keďže len na bežný chod mesta chýbalo približne 900 000 eur. Tento deficit sme kompenzovali šetrením naprieč všetkými oblasťami, aj cez mierne zvýšenie miestnych poplatkov a daní a tiež zapojením prostriedkov rezervného fondu vo výške jedného milióna eur. Bez tejto rezervy by rozpočet nebolo možné zostaviť v takejto podobe,” uviedol vedúci finančného oddelenia Mestského úradu Senica Róbert Mozolič. Bežné výdavky na rok 2024 sa mestu podarilo znížiť oproti tomuto roku zhruba o 900 000 eur, šetrenie sa týka najmä v oblasti prevádzky a údržby mestských objektov.

Rozpočet poskytuje podľa primátora Martina Džačovského priestor na potrebné investície, najväčšie v oblasti modernizácie mestského bytového fondu a zariadení sociálnej starostlivosti. “V celkovom objeme osem miliónov eur. Z toho štyri milióny eur prostredníctvom úverov plánujeme investovať do rekonštrukcie bytového domu na Ulici Janka Kráľa a do modernizácie budov domova sociálnych služieb a zariadenia sociálnej starostlivosti na Štefánikovej ulici,” doplnil. Cez úver 1,1 milióna eur chce mesto zastrešiť prebiehajúcu modernizáciu verejného osvetlenia. V budúcom roku počíta aj s projektmi, ktoré má pripravené na výzvy plánu obnovy a na Program Slovensko vo výške 1,4 milióna eur. Ide o rekonštrukciu amfiteátra, požiarnej zbrojnice, obnovu škôl. Ďalších 550 000 eur je na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Poslanci rozhodli aj o zvýšení poplatku za odpad zo súčasných 47,99 eura na osobu a rok na 53 eur so znížením pre ľudí nad 65 rokov. Majitelia bytov zaplatia 0,70 eura za štvorcový meter (m2). Daň zo stavieb na bývanie a drobné stavby sa zvyšuje z 0,55 na 0,70 eura za m2, stavby na pôdohospodársku produkciu z 0,55 na 0,65 eura za m2, za garáže z 1,15 eura na 1,30 eura za m2. Zvyšujú sa dane aj za priemyselné stavby, stavby na podnikanie, administratívu a tiež za ornú pôdu, stavebné pozemky a ďalšie.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024