SPP chcela vystavať v okolí Skalice dva veterné parky. Mesto sa k východnému aj západnému parku postavilo zamietavo.

ilustračné foto Envato Elements / Rimidolove

V novembri sme písali o tom, že nad Skalicou majú pribudnúť veterné mlyny. Slovenská plynárenská spoločnosť (SPP) chcela v okolí mesta postaviť dva veterné parky dokopy so 17 turbínami.

Na východ aj na západ. Mapa plánovaného umiestnenia turbín | Zdroj: Enviroportal

Lokalitu na Záhorí spoločnosť zhodnotila ako jednu z najlepších pre výrobu elektrickej energie z veterných turbín. Do prevádzky mali vstúpiť v roku 2027. Rok pred tým sa malo začať s výstavbou veterného parku východ aj západ. SPP na jeseň tohto roka svoj zámer predložila na posudzovanie dotknutým stranám.

Nathaniel Knizkaren 2023

Dnes už ale vieme, že Skalica so zámerom východného ani západného parku vo svojom okolí nesúhlasí. V stanovisku mesto uvádza viacero dôvodov.

V prípade východného parku mestu prekáža, že by sa nachádzal blízko významných ekologických území s európskym presahom. “Dva stožiare majú byť umiestnené priamo na hraniciach CHKO Biele Karpaty a Prírodnej rezervácie Šmatlavé uhlisko,” domnieva sa radnica v posudku. Neďaleko sa nachádza aj rekreačná zóna Zlatnícka dolina. Radnica sa obáva aj toho, že by turbíny zmenili ráz krajiny. “Umiestnenie veterného parku bude mať negatívny vplyv na panorámu mesta a jeho vnímanie v kontexte pamiatkovej zóny,” dodala Skalica v posudku.

V závere posudku hodnotí mesto umiestnenie projektu ako nevhodné a nevyhovujúce územnému plánu. K veterným parkom sa majú vyjadriť ešte Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo hospodárstva. Proti zámeru sa postavili aj niektorí obyvatelia a spísali petíciu. K dnešnému dňu ju podpísalo viac ako 400 ľudí.

Trnavské rádio naladíte v Holíči a okolí na 106,0 MHz
Trnavské rádio naladíte v Holíči a okolí na 106,0 MHz

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024