Na webovom portáli mojapeticia.sk ↵ je aktuálne zverejnená Petícia proti realizácii spaľovne plastov v meste Senica. Informuje mesto Senica na svojom webe.

Ilustračné foto: 123rf.com (mixzero)

Prostredníctvom podpisu petície ↵ môžu občania vyjadriť svoj súhlas s jej znením:

„Dolupodpísaní občania nesúhlasíme s realizáciou navrhovanej činnosti „Úprava odpadov pre ich využitie v obehovom hospodárstve“ v k. ú. Senica – spaľovňa plastov, ktorú plánuje na pozemku parcely C-KN č. 14110/48, k. ú. Senica v južnej časti mesta Senica (Kaplinské pole), resp. v ktorejkoľvek inej lokalite v k. ú. Senica a Kunov zrealizovať spoločnosť SETECO, s.r.o., 908 76, Lakšárska Nová Ves 505, IČO: 54 627 346.

Plánované vybudovanie spaľovne plastov považujeme za vážny zásah do ekologickej stability územia so značným negatívnym vplyvom na kvalitu života obyvateľov v meste Senica a blízkeho okolia. Je vo verejnom záujme, aby táto činnosť nebola v našej lokalite realizovaná a preto žiadame o nepovolenie tejto činnosti.“

Tulaj december 2023

K zámeru spoločnosti SETECO mesto Senica oficiálne zaujalo negatívne stanovisko: „Naše mesto si v minulosti so Slovenským hodvábom chemický priemysel dostatočne „užilo” a myslím si, že máme dostatok spoločností, napríklad pre Mahle sa dokončuje nová hala a pripravujú sa ďalšie menšie spoločnosti, ktoré dokážu poskytnúť dobrú prácu. Nepotrebujeme ďalšie riziko záťaže pre naše životné prostredie a k tomu prispôsobujeme naše vyjadrenia k projektovým zámerom, či vyjadrenia k vplyvom na životné prostredie. Z tohoto titulu sme pripravili petíciu, ktorú sme vyhodnotili ako jeden z vhodných nástrojov, s ktorým môžeme uspieť voči tomuto zámeru,“ odôvodňuje primátor Senice Martin Džačovský.

Portál mojapeticia.sk ↵ prevádzkuje občianske združenie VIA IURIS, ktoré pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných.

Papierové petičné hárky majú občania k dispozícii aj na informáciách Mestského úradu Senica.


.

Lapková patrola