Trnavský samosprávny kraj v kalendárnom roku 2023 zrekonštruoval štyri mostné objekty, ktoré spravuje prostredníctvom Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Celková suma modernizácie mostov predstavuje 8,9 milióna eur, pričom župa na dva z nich čerpala nenávratné finančné príspevky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Okrem toho kraj zmodernizoval vybrané úseky ciest II. a III. triedy v celkovej sume 10,1 milióna eur.

Nový most ponad Chvojnicu v Popudinských Močidľanoch

„Odvážne pokračujeme v riešení závažného a dlho zanedbávaného problému so stavom mostov, ktorý trápi ľudí vo všetkých krajoch Slovenska. Prioritne sme sa zamerali na odstraňovanie zlých až havarijných stavov, a tiež na to, aby mosty zvládli aj zvýšenú dopravnú záťaž. Za najťažšiu aj najrozsiahlejšiu logistickú operáciu v rámci cestnej infraštruktúry považujem komplexnú rekonštrukciu najdlhšieho župného mosta v Hlohovci. Za úspešnú považujem aj stavbu úplne nového premostenia ponad potok Jarčie pri obci Šoporňa, ako aj nový most ponad Chvojnicu v Popudinských Močidľanoch na Záhorí. Aj tieto projekty sa nám podarilo počas roka 2023 dokončiť, a som rád, že sme vďaka nim výrazne zlepšili stav cestnej infraštruktúry,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Záhorácke rádio 2024 01

Na modernizáciu cestnej infraštruktúry počíta župa v rozpočte na rok 2024 so sumou 32 miliónov eur. V pláne je napríklad oprava cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami, prieťahov obcí Zeleneč, Zavar a senickej mestskej časti Čáčov, či oprava cesty medzi Dolnými Salibami a Kráľovým Brodom. Kraj pokračuje v budovaní ciest k turistickým cieľom, a počíta s vybudovaním komunikácie ku Katarínke s predpokladanou hodnotou 400-tisíc eur. Kraj počíta aj s rekonštrukciou mosta cez Čiernu Vodu v obci Kráľov Brod a mosta cez Chvojnicu v Holíči. Župa tiež požiadala o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na modernizáciu prieťahu Horných Orešian až po Smolenice.


.

INAT Rezanie laserom