Mestské zastupiteľstvo v Holíči schválilo vo štvrtok (7.12.) programový rozpočet na rok 2024 ako prebytkový. Bol zostavený v konzervatívnom móde a poslanci sa na jeho prijatie pripravovali v troch pracovných kolách.

foto Roman Spurný

“Predchádzajúce parlamentné volebné obdobie poznačili legislatívne zmeny, ktoré priniesli výpadok podielovej dane, čiže výnosu dane z príjmu fyzických osôb, z ktorého samosprávy, okrem vlastných príjmov, žijú. Z tohto dôvodu bolo treba pristúpiť k nepopulámemu zvýšeniu miestnych daní, tak ako aj v ostatných obciach a mestách. Prišlo k rozumnému konsenzu, aby zaťaženosť bežného občana nebola dramatická. Ide o daň z nehnuteľností, ktorá nebola zvyšovaná od roku 2020, aj miestny poplatok za komunálny odpad, ktorý bol zvýšený zo 40 na 50 eur na osobu ročne,” vysvetľuje mesto.

Záhorácke rádio 2024 01

Holíčski poslanci reflektovali všetky novely environmentálneho zákona, dotýkajúce sa nielen väčšej separácie, ale aj nárastu povinností pri uložení odpadu na skládku a ďalšie separovanie. Zastupiteľsrvo zároveň schválilo spracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta, na ktorých sa intenzívne pracuje.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024