Mesto Skalica pripravilo rozpočet na rok 2024, v uplynulých týždňoch ho mohli pripomienkovať komisie pôsobiace pri mestskom zastupiteľstve aj obyvatelia Skalice.

foto FB Oľga Luptáková

Primátorka Oľga Luptáková informovala, že rozpočet ráta so zvýšením viacerých daní a Skaličanov požiadala o pochopenie tohto nepopulárneho kroku. “Tvorba rozpočtu bola veľmi náročná. Daňový bonus spôsobil, že aj napriek výrazným škrtom dnes v príjmovej časti stále chýba 1 253 000 eur. Leží nám však na pleciach obrovská zodpovednosť za to, aby sme zostavili vyrovnaný rozpočet. Aby všetky služby, ktoré mesto poskytuje, zostali zachované a žiadnu z nich sme nemuseli obmedziť,” uviedla. Dodala, že nad tvorbou rozpočtu kompetentní strávili niekolko týždňov a dôsledne prehodnocovali všetky výdavkové položky. Úspornými opatreniami sa výpadok podarilo znížiť o cca 750-tisíc eur.

Nathaniel Knizkaren 2023

“Aj napriek tomu však musíme niektoré dane zvýšiť. Ak by sme tak neurobili, Skalica by vstúpila do rozpočtového provizória. Znamenalo by to napríklad, že zo zákona nebudeme môcť rozdeľovať žiadne dotácie pre občianske združenia, pritom tieto športové, kultúrne a sociálne organizácie od nás minulý rok dostali vyše 100-tisíc eur. Rozpočtové provizórium by tiež spôsobilo platobnú neschopnosť Správy mestského majetku, ktorá sa stará o naše budovy, športoviská aj o čistotu mesta. Nevedeli by sme zabezpečiť prevádzku zimného a letného štadióna a museli by sme podstatne obmedziť prevádzku materskej a základnej umeleckej školy. Táto situácia nás hnevá o to viac, že nevznikla ako dôsledok nášho zlého hospodárenia, ale rozhodnutím poslancov NR SR, ktorí pred rokom schválili rodičovský bonus a samosprávy uvrhli do existenčných problémov,” pripomenula hriechy parlamentu Oľga Luptáková.


.

Lapková patrola