Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zrekonštruoval v roku 2023 vybrané úseky ciest II. a III. triedy v celkovej hodnote 10,1 milióna eur. V tomto roku vyčlenila krajská samospráva vo svojom rozpočte na modernizáciu cestnej infraštruktúry sumu 32 miliónov eur, informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.

ilustračné foto

Komplexnou modernizáciou prešiel v minulom roku úsek cesty II. triedy od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany až po začiatok obce Horné Orešany v dĺžke 5,7 kilometra, či 2,4 kilometra dlhý prieťah obcou Lehnice v okrese Dunajská Streda. Na obidva projekty čerpal kraj nenávratný finančný príspevok z IROP v celkovej výške 6,2 milióna eur.

Z vlastných zdrojov kraj investoval do rekonštrukcie päťkilometrového úseku cesty II. triedy medzi Galantou a Čiernym Brodom, ako aj úseku cesty III. triedy spájajúci obce Veľké Kostoľany, Nižná a Chtelnica v okrese Piešťany.

V tomto roku pripravuje TTSK opravu cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami, prieťahov obcí Zeleneč, Zavar a mestskej časti Čáčov v Senici, či opravu cesty medzi Dolnými Salibami a Kráľovým Brodom. V rámci budovania ciest k turistickým cieľom počíta s vybudovaním komunikácie ku Katarínke s predpokladanou hodnotou 400 000 eur.

Začať by sa mala aj rekonštrukcia mosta cez Čiernu Vodu v obci Kráľov Brod a mosta cez Chvojnicu v Holíči. Podľa Viskupiča kraj tiež požiadal o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na modernizáciu prieťahu Horných Orešian až po Smolenice.


.

Lapková patrola