Sériu stretnutí so záujemcami o dotácie k aktuálne zverejneným výzvam pripravuje od 8. do 17. januára vo všetkých okresných mestách Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Ide o dotačné schémy, ktoré sú určené na podporu aktivít organizácií a obcí. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.

Stretnutia sú pokračovaním spolupráce TTSK a víťazného tímu prvého ročníka krajského Kiratonu s názvom (Po)tvorkyne. Ten uspel s nápadom komunitnej participácie obyvateľov kraja. Stretnutia sa začnú v Seredi, pokračovať budú v Senici, Skalici, Piešťanoch a Hlohovci, v týždni od 15. januára potom v Galante a Dunajskej Strede. Záverečné bude na Úrade TTSK v Trnave.

Nathaniel Knizkaren 2023

Záujemcovia sa na nich dozvedia, akým spôsobom sa môžu o finančný príspevok uchádzať. Na dotačnú schému Podpora aktivít organizácií na území TTSK bolo z rozpočtu vyčlenených 450 000 eur. Projekty môžu byť zamerané na podporu aktivít v oblasti umenia a kultúry, integráciu občanov so zdravotným znevýhodnením a skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti, zlepšenie chorobnosti a prevencie chorôb, na športovú infraštruktúru, ale aj na zlepšenie životného prostredia.

Objem financií vo výške 150 000 eur je určený na dotačnú schému Podpora aktivít obcí na území TTSK. Cieľom je podporiť nápady obcí a participovať na podpore, príprave a realizácii ich aktivít. Projekty môžu byť zamerané na rozvoj kultúrnych aktivít, rozvoj sociálnych a zdravotníckych služieb, ale aj na prípravu športových podujatí. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa pre obe výzvy je stanovené na päť percent.

Záhorácke rádio 2024 01

Záujemcovia z neziskového sektora môžu v danej súvislosti kontaktovať InfoBodky v každom okrese. Získajú tam pomoc etablovaných aktérov a informácie o možnostiach, ako založiť vlastnú organizáciu, ako napísať projekt či ako požiadať o grant.


.

INAT Rezanie laserom