S príchodom nového školského roka 2023-24 sa na Základnej škole Sadová v Senici začala nielen výučba, ale i rekonštrukcia zborovne. Táto inovácia priniesla do školy moderný konferenčný priestor, ktorý bol vytvorený v spolupráci s Mestom Senica.

Rekonštruovaná zborovňa je funkčne rozčlenená na viacero sekcií – veľká pracovná časť pre celý pedagogický zbor, pracovisko pre tvorivú prácu menšej skupiny učiteľov a relaxačný kútik, kde si učitelia môžu oddýchnuť pri šálke kávy.

Záhorácke rádio 2024 01

Celkové náklady na túto modernizáciu dosiahli sumu 33 188,05 eur, ktoré boli hradené z rozpočtu mesta Senica. Práce na rekonštrukcii realizovala spoločnosť DOMSTAV Senica podľa návrhu Ing. Silvie Valachovičovej.

Slávnostné otvorenie novej zborovne sa uskutočnilo za prítomnosti riaditeľky školy Svetlany Chábelovej a primátora mesta Martina Džačovského, ktorí priestor symbolicky otvorili poprášením kriedou.

Zdroj: Senica.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024