Dve dotačné výzvy určené na podporu a rozvoj zdravotníctva otvorí Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v pondelok 15. januára. Prihlásiť sa do nich môžu všeobecní lekári a po novom aj začínajúci i existujúci lekári – špecialisti v nedostatkových odboroch. Žiadosti možno podávať v priebehu celého kalendárneho roka, informuje o tom TTSK. Na dotácie je vyčlenených 400 000 eur.

ilustračné foto

“Oblasť zdravotníctva zostáva pre TTSK prioritou. Vďaka novootvoreným ambulanciám kardiológie a neurológie v Trnave sme už rozšírili poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch, po ktorých bol u pacientov veľký dopyt. Aktuálne začíname s budovaním nového psycho-sociálneho centra v Trnave a chceme podporovať rozširovanie zdravotnej starostlivosti v ďalších okresoch,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Za potrebné považuje TTSK vytvárať atraktívne podmienky hlavne pre mladých lekárov.

TTSK chce prostredníctvom poskytnutia finančných príspevkov na svojom území posilniť počty poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti i špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o odbory diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, neurológia, reumatológia, vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia, psychiatria, klinická logopédia, klinická psychológia, geriatria a dermatovenerológia.

Žiadosti o dotácie možno podať elektronicky prostredníctvom webovej stránky TTSK a sú vyhodnocované priebežne. Žiadateľmi môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a aj podnikatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území TTSK.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024