Viac ako tri milióny. To je počet cyklistov, ktorí prešli v roku 2023 cez sčítacie body v Bratislavskom kraji. Najvyťaženejšou bola cyklotrasa na Dolnozemskej, ktorou prešlo viac ako 475 tisíc cyklistov. Rekordy lámal aj župný Cyklomost slobody, ktorý zaznamenal 312 tisíc ľudí na bicykloch.

„V Bratislavskom kraji sa nachádza takmer 1200 kilometrov značených cyklotrás. Vedú popri vodných tokoch, cez lesy a kopce, či popri jazerách. Spoznávať na bicykli môžete nielen krásy prírody, ale aj obdivovať historické a kultúrne pamiatky či ochutnať lokálnu gastronómiu. Župa, ale aj obce a mestá v kraji v poslednom desaťročí investovali do rozvoja cykloturistiky nemalé finančné prostriedky a efekt je viditeľný. Krajom brázdia státisíce cyklistov a ich počty neustále rastú,“ zhodnotil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Do budovania cyklotrás sa zapojili aj mestá a obce naprieč celým Bratislavským krajom.

Konkrétne dáta o prejazdoch cyklistov priamo v teréne zaznamenávajú automatické sčítače cyklistov, ktoré prevádzkujú organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (BRT), Bratislava Tourist Board (BTB), ale aj mesto Bratislava či mesto Senec.

Nathaniel Knizkaren 2023

Najvyťaženejšou cyklotrasou v Bratislavskom kraji bola v minulom roku Dolnozemská cesta. Sčítacím bodom prešlo 475.735 cyklistov. Najviac cyklistov (5447) zaznamenali sčítače v nedeľu 21. mája.

Veľkej obľube sa dlhodobo teší Cyklomost slobody, ktorý vedie ponad rieku Moravu a spája Devínsku Novú Ves s rakúskym zámkom Schloss Hof. Vlani tadiaľ prešlo 312.803 cyklistov. Rekordným dňom bola sobota 21. októbra, ktorá bola mimoriadne teplá a slnečná. Slovensko-rakúske hranice v tento deň na bicykli prekročilo 5137 ľudí. Cyklomost bol oficiálne otvorený v septembri 2012 a vznikol vďaka spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja a spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

Cyklomost VysoMarch spájajúci Vysokú pri Morave s rakúskym mestom Marchegg

Cyklistickou novinkou na území Bratislavského kraja je most Vysomarch, ktorý prekleňuje rieku Moravu medzi Vysokou pri Morave a rakúskym mestečkom Marchegg. Leží na medzinárodnej cyklotrase železnej opony Eurovelo 13. Otvorený bol v máji 2022 a odvtedy sa po ňom previezlo viac ako 120.000 cyklistov. Rekordným dňom na tomto moste bola nedeľa 18. júna, kedy tadiaľ prešlo 1275 cyklistov. Rovnako ako Cyklomost slobody, aj tento projekt je výsledkom spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Dolného Rakúska. Financovaný bol z programu Interreg Slovenská republika – Rakúsko. Projekt podporuje cezhraničnú spoluprácu, regionálny rozvoj, ako aj rozvoj cykloturistiky.

„Prítomnosť dvoch významných cyklomagistrál Eurovelo 6 a 13 na území Bratislavského kraja na jednej strane znamená pridanú hodnotu pre jeho obyvateľov a väčší počet turistov, najmä zahraničných. Na strane druhej vytvára príležitosť pre rozvoj doplnkových služieb a nových produktov, ale aj opodstatnenie pre ďalšie budovanie infraštruktúry. To umožní smerovať viac návštevníkov medzinárodnej trasy do lokálneho územia,“ uviedol František Stano, výkonný riaditeľ krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (BRT).

Automatické sčítače nainštalované na území Bratislavského kraja ukázali v roku 2023 dva dôležité trendy. Tým prvým je, že počet ľudí na bicykloch rastie nielen na území hlavného mesta Bratislavy. Napríklad v Senci na Slnečných jazerách to už bolo viac ako 170 tisíc. Zaujímavé bude sledovať v budúcnosti tieto čísla napríklad v Malackách, kde mesto v poslednom období masívne investovalo do rozvoja cyklodopravy a dokončilo viacero kľúčových cyklotrás priamo v centre. Druhým fenoménom minulého roka je stúpajúci počet ľudí, ktorí jazdia na bicykli do práce či do školy. Teda nielen za účelom rekreácie. Napríklad po typickej mestskej cyklotrase na Páričkovej ulici v Bratislave prešlo bezmála 200 tisíc ľudí.

V rozvoji cykloinfraštruktúry a cykloturistiky bude samosprávny kraj pokračovať. „Ide o dôležitú prioritu v rámci stratégie cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj plánu udržateľnej mobility. Župa ako investor pripravuje ďalšie projekty s cieľom vytvoriť sieť bezpečných, segregovaných a navzájom poprepájaných cyklotrás,“ dodala Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Údaje z automatických sčítačov cyklistov v roku 2023 v Bratislavskom kraji

Okres Sčítač Počet cyklistov Rekordný deň Správca Poznámka
Dátum Počet
BA Dolnozemská cesta 475 735 21.5. 5447 HLM  
BA Viedenská cesta 414 558 21.5. 4077 HLM  
BA River Park 314 209 21.5. 2867 HLM  
BA Cyklomost slobody 312 803 21.10. 5 137 BSK  
BA Starý most smer Centrum 238 802 31.5. 1563 HLM  
BA Štátna hranica Petržalka-Berg 201 893 21.5. 2427 HLM  
BA Páričkova 190 094 26.9. 1176 HLM umiestnený 16.2.2023
BA Most Apollo 186 885 21.5. 954 HLM umiestnený 26.9.2023
SC Senec, Slnečné jazerá 171 987 3.7. 7840 SC  
BA Starý most smer Petržalka 166 285 21.5. 1287 HLM umiestnený 27.3.2023
BA Dunajská 114 316 31.5. 768 HLM umiestnený 6.3.2023
BA Devínska Nová Ves 110 396 21.5. 1 586 BSK  
BA Most SNP 96 383 21.5. 954 HLM umiestnený 16.2.2023
MA Cyklomost Vysomarch 73 077 1 275 1 275 BSK  
BA Vajnorská smer centrum 70 719 18.7. 534 HLM umiestnený 16.2.2023
BA Devínska cesta 69 274 21.5. 1103 HLM umiestnený 13.2.2023
MA Vysoká pri Morave 44 750 18.6. 816 BSK  
BA Vajnorská smer Kuchajda 35 393 17.5. 716 HLM umiestnený 10.4.2023
BA Železná studnička 31 489 21.5. 2346 HLM umiestnený 6.3.2023

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024