Stredné školy (SŠ) a základné školy (ZŠ) na území Trnavského kraja využívajú dostupné možnosti ochrany bezpečnosti žiakov a pedagógov vo svojich objektoch. Majú záujem sa zapojiť aj do aktuálne spusteného bezpečnostného auditu a následných výziev, potvrdili to pre TASR ich zriaďovatelia.

ilustračné foto Envato Elements / westend61

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má v správe 44 SŠ, podľa vedúcej komunikačného odboru Natálie Petkáčovej všetky majú nateraz zabezpečené kontrolované vstupy cez recepcie. Väčšina škôl má aj kamerový systém. “Zámerom do budúcna je, aby kvalitným kamerovým systémom s pripojením na bezpečnostné zložky disponovali všetky stredné školy v kraji,” uviedla.

Podobne je to na štyroch ZŠ mesta Senica. Ako uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová, plošné zavedenie kamerového systému alebo jeho rozšírenie či stála služba pri vstupe do školy je aj otázkou financií. “Na elimináciu bezpečnostných rizík vo významnej miere slúžia preventívne programy pre žiakov v spolupráci so psychológmi, záchranármi, policajnými zložkami, Slovenským Červeným krížom,” informovala.

Školy dlhodobo venujú zvýšenú pozornosť včasnému rozpoznávaniu zmien v správaní žiakov, ktoré vykazuje známky agresivity alebo šikany. Spoločný školský úrad Senica s úradom práce vytvoril v roku 2022 tím odborníkov z rôznych inštitúcií, ktorý sa zaoberá duševným zdravím detí a do ktorého bol delegovaný aj jeden odborník z každej ZŠ. Podľa Moravcovej by školy uvítali otvorenejšiu spoluprácu s rodičmi, ktorí by dokázali so školou komunikovať o prípadných zmenách v správaní dieťaťa alebo jeho zdravotného stavu. Rovnako aj odbornú prípravu školského personálu na schopnosť adekvátnej reakcie a následné odvrátenie bezprostredne hroziaceho útoku.


.

Lapková patrola