O bývanie v Sekuliach je aj vďaka ich výhodnej polohe pri hranici s Rakúskom a ČR neustály záujem. V súčasnosti má obec 1700 obyvateľov, no prisťahovať by sa sem mohli už v najbližších rokoch aj ďalší.

zdroj: enviroportal.sk

Súkromný investor totiž plánuje v Sekuliach postaviť 40 rodinných domov aj s parkovacími miestami. Vyplýva to zo zámeru s názvom IBV Sekule – 2. etapa, ktorý predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) ako investor Sekulská pozemková spoločnosť. Územie výstavby sa nachádza na okraji obce a v súčasnosti je nevyužívané. Odhadovaný začiatok výstavby je v roku 2025, trvať by mala dva roky a svoj nový domov by tu malo nájsť 160 obyvateľov.

Tulaj december 2023

Do bytovej výstavby plánuje investovať aj obec. “V súčasnosti pripravujeme zmenu územného plánu. Máme vyčlenenú lokalitu na individuálnu bytovú výstavbu, kde by mohlo vzniknúť ďalších 100-150 rodinných domov. Ak sa nám nový územný plán podarí schváliť tento rok, o 2-3 roky by mohli byť pozemky vybavené inžinierskymi sieťami a pripravené na výstavbu,” predstavil zámer obce starosta Adrián Krajčír.

V Sekuliach majú aj tri obecné bytové domy s 39 bytmi vyhradenými pre nájomné bývanie. “Momentálne sú všetky obsadené, o takéto bývanie je veľký záujem. Aj preto v obci v súčasnosti súkromný investor realizuje výstavu ďalších 44 bytov, ktoré budú určené na predaj,” uviedol starosta.

Článok vyšiel v našom partnerskom týždenníku Záhorák


.

Lapková patrola