Školský rok 2010/2011 sa skončil a pre všetkých školopovinných sa začali dlho očakávané dva mesiace prázdnin.

Slávnostné ukončenie školského roku v ZŠ Sekule sa začalo vo štvrtok (30.6.) o 8 h slovenskou hymnou a príhovorom riaditeľa školy Miloslava Markušku.

V tomto školskom roku chodilo do Základnej školy Sekule 312 žiakov zo Sekúl a z Moravského Svätého Jána. Dvadvasaťdva z nich malo zníženú známku zo správania alebo pokarhanie.

Po príhovore boli ocenený žiaci za reprezentovanie školy a dobrý prospech. Knihy im odovzdávali starostovia obcí Pavla Maxianová a Anton Emrich.

Nezabudlo sa ani na ceny pre športovcov a kolektívy v školských zápoleniach tried.

Po slávnostnom ukončení školského roku nasledovalo v triedach odovzdávanie vysvedčení žiakom, ktorý sa nezabudli poďakovať svojim učiteľom kvetinou.

Žiaci sa do školských lavíc vrátia 5. septembra.

Ďalej: Fotogaléria (15 fotografií)


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

20 rokov