V Senici pribudli dva nové informačné kiosky. Radnica ich osadila v rámci zabezpečenia implementácie projektu Manažment údajov mesta Senica, ktorý bol spolufinancovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, informoval magistrát.

kiosk na cintoríne, foto Senica.sk

Exteriérový dotykový informačný kiosk, ktorý sa nachádza pred budovou mestského úradu na Štefánikovej ulici, je prístupný verejnosti denne nepretržite 24 hodín. Zobrazuje dostupné dáta a informácie pre občanov, webovú stránku mesta a elektronickú úradnú tabuľu. Tá by mala postupne plne nahradiť existujúcu nástenkovú úradnú tabuľu.

Tulaj december 2023

Druhý exteriérový dotykový informačný kiosk je umiestnený na cintoríne v Senici na budove domu smútku. Občania si môžu prehliadnuť všetky tri mestské cintoríny vo virtuálnej podobe a skontrolovať si, dokedy majú zaplatený prenájom konkrétneho hrobového miesta.

kiosk pri budove mestského úradu, foto Senica.sk

.

INAT Rezanie laserom