Mesto Senica v minulom roku pokračovalo v rozbehnutých i nových investíciách a súbežne pripravovalo podmienky pre ďalšie investície. Zároveň bojovalo za záchranu detskej pohotovosti v miestnej poliklinike, organizačne zabezpečovalo predčasné parlamentné voľby, zástupcovia samosprávy počas jedného roka komunikovali s predstaviteľmi troch vlád, zhodnotil rok primátor Senice Martin Džačovský.

foto archív mesta Senica

Samospráva v minulom roku zrealizovala niekoľko desiatok investičných projektov v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur. K najvýznamnejším investíciám patrili modernizácia verejného osvetlenia, rekonštrukcia rozľahlého vnútrobloku na Ulici L. Novomeského na sídlisku Sotina. K významným investíciám patrili aj rekonštrukcia parku v areáli mestského múzea, modernizácia učební, dokončenie zateplenia ZŠ Viliama Paulíny-Tótha a materských škôl, budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov, či zavedenie smart plánu mesta Senica.

Tulaj december 2023

V tomto roku plánuje radnica investovať celkovo viac ako 8 miliónov eur do realizácie projektov, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality života v meste. Podľa primátora je pripravená rekonštrukcia bytovky s mestskými bytmi na Ulici Janka Kráľa, zateplenie budovy domova sociálnych služieb pre seniorov na Štefánikovej ulici, vybudovanie nového výťahu a schodiska mestského zariadenia pre seniorov na Štefánikovej ulici.

Rekonštrukciou prejde strecha Materskej školy na Ulici L. Novomeského. Mesto chce pokračovať v modernizácii verejného osvetlenia a ďalšej etape rekonštrukcie amfiteátra. “Plánujeme tiež výstavbu novej telocvične v areáli druhej ZŠ, rekonštrukciu budovy dobrovoľných hasičov, zateplenie štvrtej ZŠ. Viac ako pol milióna eur máme vyčlenených na opravy a rekonštrukcie chodníkov a ciest,” priblížil primátor.


.

Labková patrola