Náramkové monitorovacie hodinky, ktoré sledujú zdravotný stav ľudí, najmä seniorov, v domácom prostredí v bratislavskom regióne, už vyslali 6295 signálov potreby pomoci. Priemerne bolo prostredníctvom signalizačného náramku (SOS hodiniek) na centrálny dispečing vyslaných 17 signálov denne. Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý za projektom sociálnej pomoci stojí, zvýši od februára počet týchto náramkov na 133.

foto BSK

“Napríklad vďaka senzoru pádu bol takmer v 50 prípadoch vyslaný núdzový signál – alarm reálneho pádu klienta. Vyškolení pracovníci dispečingu tak mohli neodkladne kontaktovať záchrannú zdravotnú službu, poskytnúť GPS lokalizáciu klienta a kontaktovať príbuzných,” konštatuje riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK Michal Feik.

Tulaj december 2023

Princíp monitorovacej sociálnej služby je jednoduchý. Klient dostane signalizačný náramok, ktorý obsahuje množstvo senzorov a jedno tlačidlo, ktoré sa po stlačení automaticky spojí s dispečingom poskytovateľa sociálnej služby. Jeho pracovníci riešia situáciu okamžite priamym hovorom cez hodinky. Tie monitorujú zdravotný stav človeka, napríklad činnosť srdca, meranie tlaku, teploty tela, pohyb či okysličenie krvi.

Obsahujú aj senzor pádu, vďaka ktorému pri páde a následnej strate vedomia príde hlásenie s polohou osoby. Poskytovateľ sociálnej služby na miesto okamžite vyšle záchranné zložky, komunikuje s rýchlou zdravotnou pomocou, v prípade potreby s hasičmi.

Tulaj december 2023

Hodinky fungujú v rámci celej republiky, či je osoba doma alebo vonku. Hovory s dispečingom sú bezplatné.

BSK vstúpil do pilotného projektu s cieľom eliminovať vznik krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Sociálnu službu spustil v roku 2022. Pôvodne bolo do projektu zapojených päť mestských častí v Bratislave, aktuálne je táto sociálna služba rozšírená na celý Bratislavský kraj.


.

INAT Rezanie laserom