V meste Gbely na Štúrovej ulici začnú od 12. februára stavebné práce súvisiace s prekrytím priekopy. Doprava by nemala byť zásadne obmedzená. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.

foto FB Mesto Gbely

“Tieto stavebné práce sú súčasťou 1. fázy projektu, ktorého cieľom je prepojiť spoločenské miesta v Gbeloch – v tomto prípade dom kultúry v centre so štadiónom, na ktorom sa konajú nielen pravidelné športové podujatia, ale aj veľké kultúrne akcie, ako napríklad Peace Fest alebo Hurá prázdniny,” komentuje svoj zámer mesto na sociálnej sieti.

“Úpravou tejto časti mesta vzniknú aj nové parkovacie miesta. V ďalšej fáze pôjde o zveľadenie celého priestoru vizuálne, ako aj ekologicky – výsadba novej zelene  a podobne. Veríme, že aj týmto krokom posunieme naše mesto zasa o krok vpred,” uzatvára mesto.


.

INAT Rezanie laserom