Týždenník Záhorák pred týždňom priniesol informáciu, že na letisko v Kuchyni by mohli byť umiestnené lietadlá F-16 zo základne Sliač, ako aj nové stíhačky, ktoré nám USA ešte len dodajú. Na žiadosť Záhoráka sa k tomuto problému vyjadril Komunikačný odbor Ministerstva obrany SR, odpoveď prinášame v plnom znení:

foto Ministerstvo obrany SR

“Dislokácia stíhacích lietadiel F-16 Block 70 na leteckej základni Malacky-Kuchyňa je jedna zo zvažovaných možností, ako vyriešiť problémy spôsobené zanedbaním rekonštrukcie letiska Sliač. Rezort obrany aktuálne zvažuje všetky dostupné riešenia s cieľom zabezpečiť obranyschopnosť SR a ochranu suverenity a občanov SR.

Záhorácke rádio 2024 01

 Rezort obrany si je vedomý skutočnosti, že umiestnenie stíhacích lietadiel F-16 na leteckej základni v Kuchyni má okrem viacerých nespochybniteľných výhod aj negatíva, medzi ktoré patrí zvýšená záťaž pre obyvateľov regiónu. Preto bude Ministerstvo obrany SR obozretne pristupovať k riešeniu tejto otázky s prihliadnutím na obyvateľov Záhoria. Predstavitelia rezortu obrany chcú nadviazať komunikáciu s obyvateľmi regiónu žijúcimi v okolí leteckej základne.

 Rezort obrany si je vedomý zodpovednosti, ktorú voči týmto obciam a ich obyvateľom má. V najbližších mesiacoch budú predmetom diskusií s predstaviteľmi obcí aj významné benefity, ktoré dokáže regiónu priniesť prípadné dislokovanie stíhacích lietadiel F-16 Block 70 na leteckej základni Malacky-Kuchyňa. Hovoriť o konkrétnych riešeniach je však v tomto momente predčasné.”

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

Labková patrola