Tri nové študijné odbory otvorí Trnavský samosprávny kraj (TTSK) od nasledujúceho školského roka na stredných školách v Senici, Trnave a Galante. Reaguje nimi na vývoj na pracovnom trhu, informoval komunikačný odbor TTSK.

ilustračné foto Envato Elements / mstandret

Na Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici sa môžu prihlásiť terajší deviataci, ktorí majú záujem o informatiku. Nový študijný odbor je navrhnutý na prípravu študentov na vysokoškolské štúdium informačných technológií s dôrazom na umelú inteligenciu, analýzu dát, smart technológie, kyberbezpečnosť a robotiku. Vychádza z aktuálnych trendov a posilňuje výučbu informatiky s prepojením na matematiku a prírodovedné predmety. Garantom programu je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania.

Tulaj december 2023

Stredná odborná škola technická v Galante pridáva odbor agromechatronik, jeho absolvent bude zameraný na vykonávanie údržby, opráv, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky, prípadne aj lesnej, záhradnej a komunálnej techniky.

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave bude možno študovať odbor ochrana osôb a majetku pre firmy zaoberajúce sa touto oblasťou. Študenti získajú znalosti potrebné na výkon činností v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy a v bezpečnostných službách, ako aj ďalších činností v odborných útvaroch.


.

INAT Rezanie laserom