Projekt vybudovania prestupného terminálu v Stupave sa posúva do ďalšej fázy. Po vyjadrení a pripomienkach Slovenskej správy ciest a BSK k predloženej architektonickej štúdii, pokračujú prípravy pre územné rozhodnutie. Informuje o tom mesto Stupava na webovej stránke.

foto Stupava.sk

“Sme na dobrej ceste k transformácii autobusovej stanice v Stupave na moderný a funkčný dopravný terminál, ktorý bude reprezentatívnym vstupným priestorom do mesta z autobusovej stanice,” uvádza mesto.

Záhorácke rádio 2024 01

Súčasťou architektonického návrhu je vytvorenie zázemia pre čakajúcich vo forme vnútornej aj vonkajšej čakárne, toaliet a priestoru pre prevádzku s občerstvením. “Nechýbajú prestrešené a uzavreté cyklostojany, veľký počet parkovacích miest pre osobné automobily, a tiež vyhradené miesta pre nabíjanie elektro-automobilov a elektro-bicyklov,” píše mesto na webe. Jednou z dôležitých súčastí projektu je organizácia autobusovej dopravy v priestore pre jednoznačnú orientáciu cestujúcich.

zdroj Stupava.sk

“Riešenie prestavby autobusovej stanice na moderný prestupný terminál ponúkne kompletné dopravné, cyklistické a pešie napojenie na existujúcu a plánovanú infraštruktúru a reprezentatívne verejné priestory ako zvýšenie kapacity križovatky Nová-Hlavná,” dodáva mesto.

Finančné prostriedky na tento projekt sú pred-alokované z operačného programu Slovensko a budú priebežne sprostredkované v gescii BSK. Celý projekt by ma byť dokončený do konca roku 2026.


.

INAT Rezanie laserom