V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia a jeho blízkom okolí dnes (6.2.) prebieha preventívna akcia zameraná na kontrolu požitia alkoholu u vodičov motorových vozidiel. Jedna z najväčších slovenských firiem tak spojila už druhýkrát sily s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru (PZ) v Bratislave, aby prispela k väčšej bezpečnosti na cestách.

„Do nášho závodu smerujú každý deň tisícky zamestnancov a pracovníkov dodávateľských firiem, stovky kamiónov a desiatky autobusov. Naším prianím je, aby sa všetci v zdraví a bezpečne dostali do práce a rovnako sa aj vrátili domov k svojim rodinám. Preto sa u nás už dlhé desaťročia dbá na nulovú toleranciu alkoholu, ako aj omamných a psychotropných látok u všetkých osôb vstupujúcich do podniku,“ uviedol Michal Melich, vedúci oddelenia Group Security Slovakia vo Volkswagen Slovakia.

Záhorácke rádio 2024 01

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave sa v rámci dnešnej  akcie zamerali nielen na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu pred jazdou a počas nej, kontrolu technického stavu vozidiel, ale v neposlednom rade aj na kontrolu dokladov potrebných k vedeniu vozidiel. V rámci akcie sme využili aj dobrovoľných strážcov poriadku, ktorí poskytovali dopravným policajtom potrebnú asistenciu a v zmysle ich pokynov plnili potrebné úlohy,“ uviedol Michal Szeiff, hovorca a vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Alkohol nepatrí ani za volant, ani na pracovisko

Vážnosť a aktuálnosť témy podčiarkujú štatistiky polície, ako aj čísla na strane Volkswagen Slovakia. Zatiaľ čo dlhoroční zamestnanci podniku už vedia, že po požití alkoholu cesta cez turniket nevedie, pri krátkodobých, resp. sezónnych pracovníkoch dodávateľských firiem je potrebné robiť nepretržitú osvetu. „Dychové skúšky vykonávame pravidelne, sú neoddeliteľnou súčasťou každého pracovného dňa. A je alarmujúce, že až 90 % prípadov požitia alkoholu pred vstupom do závodu predstavujú externí spolupracovníci,“ uvádza M. Melich. Všetky osoby, u ktorých je zistené požitie alkoholu, majú v závislosti od závažnosti prípadu dočasný zákaz vstupu do podniku, pričom pri zamestnancoch dochádza až k ukončeniu pracovného pomeru. Volkswagen Slovakia má zároveň v rámci svojho areálu v Bratislave a Martine nastavené prísne preventívne procesy, ktoré zahŕňajú kontrolu požitia alkoholu u všetkých vodičov nákladných vozidiel, ktorí zásobujú výrobu dielmi systémom just-in-time. U ostatných vodičov a osôb vstupujúcich do závodu sa zameriava na priebežnú, náhodnú, ale stále frekventovanejšiu kontrolu požitia alkoholu. Ročne podnik vykoná rádovo desaťtisíce dychových skúšok.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

V roku 2023 bol na základe štatistík Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave len na území Bratislavského kraja zistený alkohol pri 139 dopravných nehodách, čo predstavuje nehodu pod vplyvom alkoholu v tomto regióne častejšie ako každý tretí deň. Najviac prípadov bolo zaznamenaných v okresoch Pezinok, Bratislava 2 a Senec. Celkovo medziročne počet dopravných nehôd mierne poklesol, ale podiel dopravných nehôd, pri ktorých bol zistený alkohol, stále zostáva na desiatich percentách.


.

INAT Rezanie laserom