Takmer dva milióny eur plánuje vynaložiť mesto Senica na obnovu dvoch objektov slúžiacich potrebám seniorov. Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) i domov sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre seniorov, vzdialené od seba zhruba 100 metrov, prejdú zateplením. Investícia patrí medzi najvýznamnejšie v tomto roku, informovala o tom hovorkyňa radnice Tatiana Moravcová.

foto senica.sk

Objekt DSS v stredu odovzdali stavebníkovi Unistav Teplička, s.r.o. Stavebné práce sa začnú podľa hovorkyne v závislosti od poveternostných podmienok na prelome februára a marca, predpoklad ukončenia je v závere tohto roka.

Najväčší DSS v Trnavskom kraji má kapacitu vyše 300 miest, vlastníkom objektu je mesto Senica a prevádzkuje ho Trnavský samosprávny kraj (TTSK). “Vnímame, že objekt nevyzerá zvonku dobre. Z dôvodu zvýšenia kvality života seniorov a tiež z dôvodu významnejších energetických úspor sme sa rozhodli pristúpiť k zatepleniu a dokončiť výmenu okien pomocou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB),” uviedol primátor Senice Martin Džačovský. Okrem zateplenia obvodového plášťa a strechy, výmeny okien a dverí rekonštrukcia obsiahne aj zastrešenie hlavného vchodu a rampu pre imobilných.

Nathaniel Knizkaren 2023

Predseda TTSK Jozef Viskupič doplnil, že oceňujú, že vonkajšiu rekonštrukciu zrealizuje mesto. “Aj TTSK systematicky skvalitňuje služby a vybavenie tohto zariadenia. Za uplynulé roky sme tu zabezpečili napríklad nové výťahy, obnovu kotlov, kanalizácie aj ďalšieho dôležitého vybavenia. V roku 2024 sa chceme pustiť do komplexnej modernizácie ďalších 20 kúpeľní. Dokopy sme na to vyčlenili skoro 700.000 eur,” povedal. V pláne je aj na streche budovy umiestniť fotovoltiku.

foto senica.sk

Súbežne s rekonštrukciou DSS senická radnica obnovuje a zatepľuje aj mestské ZSS. Aj v tomto prípade je cieľom zníženie energetickej náročnosti stavby, modernizácia pôvodných vnútorných priestorov a vybudovanie bezbariérového vstupu zo zadnej časti objektu. Stavebno-technické riešenie zahŕňa výmenu okien a dverí, vybudovanie nového požiarneho schodiska, výmenu vnútorného lôžkového výťahu a vybudovanie rampy pre imobilných.

“Financovanie investície je aj pri tejto obnove zabezpečené formou úveru zo ŠFRB, realizátorskou firmou je PALKOVIČ-SK, s.r.o. s predpokladaným začiatkom prác v marci a ukončením v závere roka,” dodala hovorkyňa radnice.


.

INAT Rezanie laserom