Na farme Poživeň v Hlbokom, bratia Jaro a Kubo Válka, začínajú tento rok s inovatívnym prístupom k predaju svojej ekologickej zeleniny. Umožňujú komunite priamo podporovať lokálnych farmárov predplatným úrody na celú sezónu, čím sa zabezpečuje stabilný príjem pre farmárov a čerstvú, kvalitnú zeleninu pre odberateľov.

Poživeň ZeZáhorá lokálne potraviny

“My sme s takouto formou predaja-alebo zdieľania úrody počítali od začiatku, ale až v tejto sezóne sme sa odvážili to uviesť do praxe,” hovoria bratia Válkovi. Ich systém predplatného je založený na vzájomnej dôvere a spoločnom zdieľaní rizík pestovania. Odberatelia si môžu predplatiť úrodu na celú sezónu, čo farmárom umožňuje lepšie plánovať produkciu a financovať počiatočné náklady ako nákup osiva či opravu fóliovníkov.

V predplatnom na sezónu 2024 je započítaných 20 celých boxov zeleniny, ktoré budú distribuované raz týždenne od polovice mája do októbra. Cena jedného boxu je stanovená na približne 17€, čo na celú sezónu predstavuje 340€ v jednej alebo dvoch splátkach. Pre tých s menšou spotrebou je možné predplatiť si polovičné boxy za 240€ na sezónu.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Obsah boxu sa bude meniť v závislosti od sezóny, pričom farmári sľubujú, že do každého boxu vložia čo najviac kvalitnej a pestrej úrody. Výdajné miesta zahŕňajú Lasičky a Štvorlístok v Senici, ZvážmeSi v Skalici a sobotný trh v Stupave. Po dohode je možné box dodať aj na adresu, ak sa nachádza na trase dodávky.

Tento model nielenže podporuje lokálnu ekonomiku a ekológiu, ale tiež posilňuje komunitný duch. Odberatelia majú možnosť priamo sa zapojiť do pestovateľského procesu a získať tak väčšie povedomie o pôvode a kvalite konzumovanej zeleniny.

Bratia Válkovi sú presvedčení, že tento model prinesie obom stranám viaceré výhody. “Základný princíp fungovania vzťahu farmár – predplatiteľ je ten, že spolu zdieľajú aj výhody aj riziká pestovania,” uvádzajú. V čase hojnosti sa zvyšuje množstvo a rozmanitosť produktov v boxe, zatiaľ čo v prípade nepredvídaných klimatických výkyvov môže dôjsť k zmenšeniu podielu. Avšak, s dôrazom na rôznorodosť plodín, sa snažia tieto riziká minimalizovať.


.

Lapková patrola