Po viac ako rok a pol trvajúcich prípravach sa veľká rekonštrukcia nemocnice v Skalici dostáva do štádia „na spadnutie“. Zostáva doladiť posledné detaily a rekonštrukčné práce sa môžu začať.

Na týchto stránkach (mesačník Záhorí), ale i v iných médiach, sa rekonštrukcia už spomínala. Bude to rozsiahla prestavba a dostavba nemocnice. Má viacero fáz a postihne viaceré časti nemocnice. Bude sa rekonštruovať hlavná budova (výmena okien, zateplenie fasády, výmena strešnej krytiny, úpravy interiéru), budú sa robiť úpravy v energetickom hospodárení nemocnice. Budú sa inštalovať nové medicínske technológie (magnetická rezonancia, počítačová tomografia, laboratórne vyšetrovacie metódy). Bude sa pristavovať nový pavilón medzi hlavnú budovu a budovu administratívy.

Táto rekonštrukcia okrem predpokladaných pozitív prinesie aj pár negatívnych skutočností. Počas rekonštrukcie nastanú viaceré zmeny: obmedzenia v doprave v areáli, nutnosť premiestnenia niektorých ambulancií, rehabilitácie, dočasné obmedzenia v činnosti lôžkových oddelení.

Snahou nemocnice však bude, aby dopady týchto zmien na poskytovanie zdravotnej starostlivosti boli čo najmenšie. Rovnako sa nemocnica bude snažiť poskytovať občanom regiónu potrebné informácie o zmenách v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na tento účel sa budú používať všetky dostupné prostriedky: regionálne televízne stanice, tlačové média, internet, rozhlas. Spoluprácu v tomto smere prisľúbili aj primátori Skalice, Holíča, Senice i Gbelov, rovnakú pomoc budeme požadovať aj pre občanov obcí nášho regiónu cez starostov jednotlivých obcí. Zmeny bude nemocnica prezentovať aj na informačných a smerových tabuliach priamo v areáli.
Žiadame touto cestou občanov nášho regiónu, aby počas rekonštrukcie nemocnice mali o niečo viac trpezlivosti a zhovievavosti, aby sledovali v médiach prebiehajúce zmeny. Predíde sa tak zbytočným nedorozumeniam a mnohým problémom. Nemocnica samozrejme počas rekonštrukcie stopercentne garantuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v plnej miere a bude snaha aby sa ani odkladná zdravotná starostlivosť nedostávala do väčších časových a priestorových problémov ako pri bežnej prevádzke.

MUDr. Daniel Vidovič
námestník riaditeľa NsP Skalica a.s.


.
Toto je čítané

Uvažuješ nad štúdiom v zahraničí? Europe Direct Senica ti poradí, ako na to

Regionálne centrum Europe Direct Senica, ktoré sídli v budove Mestského úradu Senica,…

20 rokov