Materské, základné a stredné školy v Bratislavskom kraji sa môžu opäť zapájať do čitateľského projektu Vráťme knihy do škôl. Jeho cieľom je motivovať deti, žiakov a študentov k čítaniu. Uzávierka súťaže je 1. apríla. Novinkou aktuálneho 12. ročníka je súťaž v písaní mikropoviedok. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.

foto BSK

“Verím, že sa radi začítate do zaujímavých príbehov z histórie, ďalekých krajín, fantasy svetov, ale aj zo súčasnosti. Je to čas, ktorý venujete iba sebe, rozširujete si obzory či slovnú zásobu. To vám nikto nikdy nezoberie,” odkázal predseda BSK Juraj Droba.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Podmienkou súťaže je prečítať si ľubovoľnú knihu a napísať o nej krátky referát v rozsahu maximálne dve strany. Čitateľ v ňom objasní, prečo si vybral práve danú knihu a čo mu dielo prinieslo. Škôlkari nakreslia obrázok s pomocou učiteľa či rodiča. Žiaci základných škôl môžu poslať text, obrázok alebo oboje. Novinkou je súťaž v písaní mikropoviedok, ktoré by mali mať rozsah jednej až dvoch normostrán.

Víťazi budú vyžrebovaní z poslaných príspevkov od čítajúcich v jednotlivých kategóriách. Zároveň bude ocenená aj najaktívnejšia škola a Knižní anjeli. Na túto cenu navrhujú študenti knihovníka, učiteľa slovenského jazyka či vychovávateľa, ktorý u žiakov podporuje záujem o čítanie.

Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien sa uskutoční 23. apríla v Bratislave.

Projekt spojený so súťažou organizuje BSK v spolupráci s občianskym združením Učenie s úsmevom a ďalšími samosprávnymi krajmi. Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke www.vratmeknihydoskol.sk.


.

BM: Ustekana sobota