Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v predchádzajúcich dňoch vyzvala všetky svoje regionálne komory na monitoring škôd po intenzívnych zrážkach spadnutých za ostatné dva mesiace.

foto sppk.sk

Škody počítajú a mimoriadne ťažký začiatok pestovateľskej sezóny avizujú aj poľnohospodári v našom regióne. „Polia osiate oziminami sú po dlhotrvajúcich dažďoch podmáčané s veľkým výskytom jazierok, stojatej vody na povrchu, ktorá v čase mrazoch vytvorila ľadovú pokrývku. Vplyvom mrazov je predpoklad zničenia porastov a výpadku celkovej produkcie v dotknutých územiach. Situácia bola kritická v katastrálnom území Moravský Svätý Ján, kde komplikovalo situáciu vyliatie Moravy. Ďalšie škody sa očakávajú po ústupe vôd. Ako to bude vyzerať s osevom jarných plodín, ukáže až ďalší vývoj počasia. Na niektorých miestach bude problém založiť novú úrodu problém založiť novú úrodu v riadnom agrotechnickom v riadnom agrotechnickom termíne,” uviedla Katarína Krčová, riaditeľka Regionálnej poľnohospodárskej a regionálnej komory Senica.

Plocha draka Knihy.Zahori

„V rámci regiónu sme vykonali monitoring škôd spôsobených na plodinách v dôsledku silného dažďa. V rámci našej členskej základne nám nahlásilo škody celkom 15 subjektov aj z regiónu Senica a Skalica, kde boli na ploche 1227 hektárov vyčíslené predbežné škody vo výške 547 300 eur. Zaznamenané boli najmä na porastoch ozimín, hlavne pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného a repky ozimnej, skomplikoval sa aj zber cukrovej repy, kde je predpoklad výpadku produkcie,” dodáva Krčová.

Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) boli atmosférické zrážky v roku 2023 na rozdiel od roka 2022 výrazne nadnormálne. Rok 2023 bol z hľadiska priestorového úhrnu zrážok pre celé územie SR piaty zrážkovo najbohatší aspoň od roku 1881, po rokoch 1926, 1937, 1965 a 2010. Dôležitým znakom bolo však nerovnomerné rozloženie zrážok počas roka. Zatiaľ čo počas júla sme zaznamenávali na Záhorí výrazné až extrémne sucho, v druhej polovici roka už išlo o obdobie zrážkovo nadnormálne. Poľnohospodári volajú po efektívnom zadržiavaní vody v krajine v čase výdatných zrážok a jej následnom využití v mesiacoch, keď jednoducho nie je.


.
Toto je čítané

Cez víkend bude opäť uzatvorený tunel Sitina

Bratislavská polícia pripomína vodičom dopravné obmedzenia v tuneli Sitina, ktorý bude počas…

BM: Ustekana sobota