Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2023 (EU SILC 2005-2023).

ilustračné foto Envato Elements / DragonImages

Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách EÚ. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2024 vybraných 503 samospráv, zisťovanie sa uskutoční od 1. februára do 27. júla 2024. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený kontakt na opytovateľa, ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôvemých a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR).

Macek Knihy.Zahori

A kde na Záhorí môžeme v domácnostiach očakávať príchod opytovateľov? Prinášame kompletný zoznam vybraných samospráv:

Okres Malacky: Gajary, Kostolište, Kuchyňa, Malacky, Malé Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Stupava, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Závod.

Okres Senica: Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Cerová, Hlboké, Koválov, Kúty, Osuské, Senica, Štefanov.

Okres Skalica: Brodské, Gbely, Holíč, Kopčany, Skalica.

Zdroj: ŠÚ SR

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Speváčka LARA MORR vydala novú pieseň S Tebou

S hudobnou novinkou v tomto roku prichádza charizmatická speváčka pochádzajúca z Gbiel,…

BM: Ustekana sobota