V meste Malacky v rámci projektu Cyklotrasy Partizánska – Cesta mládeže, ktorá vedie aj cez Ulicu Ľuda Zúbka a Námestie SNP, je navrhnuté aj nové trasovanie chodníka. Ten vedie priamo cez park na Námestí SNP. Informuje o tom mesto na webovej stránke.

foto malacky.sk

“Chodník bude mať po novom logickejšiu nadväznosť na priechod pre chodcov v smere od Ulice Štefana Čulena (od železničnej a autobusovej stanice) a zároveň bude ústiť k zadnému vchodu do telocvične ZŠ Dr. J. Dérera,” informuje samospráva.

Macek Knihy.Zahori

“Na mapke si môžete pozrieť pôvodný aj novovznikajúci chodník na Námestí SNP. V ďalšej fáze revitalizácie tohto územia sa plánuje upraviť plocha okolo pamätníka SNP, jeho vyčistenie a osvetlenie,” dodáva mesto.

Zdroj: malacky.sk


.

BM: Ustekana sobota