Nedeľa 19. júna bola v znamení Kultúrnych slávností mikroregiónu Šaštínsko, ktorý združuje 11 obcí. Popoludnie v Šaštíne sa začalo prehliadkou Baziliky Sedembolestnej Panny Márie, po ktorej nasledoval od Baziliky krojovaný sprievod folklórnych súborov z Borského Mikuláša, Brodského, Gbelov, Kuklova, Lakšárskej Novej Vsi, Sekúl a Šaštína-Stráží za sprievodu dychovej hudby Búranka do rekreačnej oblasti Gazárka, kde v amfi teátri odštartoval hlavný program slávností.

Krojovaný sprievod ukončili priamo na Gazárke búranskí Šablári, ktorí priamo na pódiu „ferulou“ riadne po zadku vyplatili starostov mikroregiónu Šaštínsko. O úvodné slovo sa postaral predseda mikroregiónu, starosta Kuklova Štefan Šimkovič, ktorý privítal všetkých návštevníkov aj hostí a poprial im dobrú zábavu.

Na pódiu sa postupne vystriedali detské folklórne skupiny Šaštínski turci, Sekulánek, Studnička z Borského Mikuláša, Brodčánek, Nádej z Kuklova a Slniečko z Lakšárskej Novej Vsi, po ktorých na rad prišli folklórne skupiny z Kuklova, Sekulanky, Slza z Búrov, Gbelania, Šaštínske speváčky. Záverečný spev sestier Winklerových bol signálom pre všetkých účinkujúcich, aby nastúpili na pódium a spolu s heligonkármi zaspievali záverečnú pesničku „Záhorskú dzedzinú“. Záverečná pesnička bola správnym vyvrcholením kultúrnych slávností mikroregiónu Šaštínsko. Dychová hudba Búranka sa potom postarala o príjemný záver nedeľného popoludnia stráveného na Gazárke.

Ďalej: Fotogaléria na Facebook stránke mikroregiónu Šaštínska

Prvá spoločná akcia obcí mikroregiónu dopadla veľmi dobre. Bolo príjemné zistiť, že folklór má v našich dedinách stále svoje miesto a nájde sa dostatok nadšencov, ktorí sa dokážu postarať o jeho udržanie. Stovky návštevníkov slávností si mohli prezrieť prezentácie obcí, v ktorých sa snažili obce zaujať niečím, pre ne typickým. Pre deti bolo pripravené westernové mestečko, prezentácia vojenskej techniky, ale aj maľovanie na tvár. Odprezentovať sa nezabudli ani šaštínski poľovníci a rybári. Punc tradícii pridal cech remeselníkov z Borského Mikuláša, ktorý sa prezentoval remeslami. Rekreačná oblasť Gazárka je výborným miestom pre organizovanie kultúrnych slávností, a preto sa už teraz môžeme tešiť na ich ďalší ročník.

Združenie mikroregión Šaštínsko vzniklo v roku 2007. Od svojho začiatku združovalo obce okolo mesta Šaštín-Stráže za účelom spoločnej výstavby kanalizácie. K rozšíreniu združenia prišlo v roku 2009. V súčasnosti mikroregión Šaštínsko združuje obce Čáry, Smolinské, Šaštín -Stráže, Borský Mikuláš, Kuklov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur a Lakšárska Nová Ves. Nečlenom združenia sú Bílkove Humence.


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia športovú halu v Senici, ktorá bude využívať slnečnú energiu

Trnavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry…

20 rokov