Ako ďalšiu zo série kníh od Záhoráckých autorov predstavujeme publikáciu z Malaciek – Pálffyovci – Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie, ktorú zostavil Mgr. Martin Macejka.

Pálffyovci boli spojení s dejinami Malaciek viac ako 300 rokov – od 17. storočia, keď pavol IV. Pálffy nadobudol do vlastníctva Plavecké panstvo, do 20. storočia. Knieža Mikuláš XIII. ako posledný člen (malackej línie) rodu so sídlom v Malackách sa po prevrate v roku 1918 presťahoval do rakúskeho Marcheggu. Odvtedy do roku 2018 uplynulo 100 rokov.

Pri tej príležitosti sa malacké múzeum Michala Tillnera opäť vrátilo k pálffyovskej téme. V kaštieli usporiadalo v spolupráci s bratislavským Štátnym archívom výstavu Pálffyovci a rok 1918, ktorú v priebehu letnej sezóny 2018 videlo približne 2500 ľuďí. V septembri múzeum zorganizovalo vedeckú konferenciu, ktorej ústrednou témou boli Pálffyovci, s podtitulom Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie.

Kniha Pálffyovci je výstupom z konferencie. Obsahuje deväť príspevkov, ktoré odzneli na pôde malackého kina. Články sa zaobezajú malackým kaštieľom s ďaľšími budovami, pálffyovskými úradníkmi, pohrebiskami a prínosom Pálffyovcov pre región. Príspevky uzatvára krátky text vychádzajúci zo spomienok napoleonského vojaka, ktorý začiatkom 19. storočia navštívil Pálffyovcov v Malackách a Marcheggu.

Veríme, že publikácia bude bohatým zdrojom informácií a poučenia všetkým záujemcom o históriu regiónu a pálffyovského rodu.

Knihu Pálffyovci a ďalšie knihy zo Záhoria si môžete zakúpiť v našom internetovom obchode s knihami o Záhorí – Knihy.Záhorí ↵.


.

BM: Ustekana sobota