Bratislavský samosprávny kraj (BSK) odštartoval druhý ročník projektu s názvom Pamätáte si ešte? Ide o umelecko-vzdelávaciu súťaž pre osemročné gymnáziá a stredné školy, v centre pozornosti ktorej sú dôležité historické medzníky slovenskej histórie. Súťažné práce je potrebné odovzdať do 18. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

foto archív BSK

“Poznať svoju históriu by malo byť pre každého samozrejmosťou. Porozumieť jej, je už náročnejší proces, vyžadujúci si čítanie, štúdium či logické myslenie. Aj o tomto všetkom je táto naša súťaž,” skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Hlavným cieľom súťaže je nájsť a vyspovedať pamätníkov histórie, ktorí prežili alebo poznali ľudí, žijúcich v konkrétnych historických obdobiach najnovších dejín. Následne potom získaný príbeh prerozprávať do umeleckého diela alebo vytvoriť dokumentárny film.

Macek Knihy.Zahori

Pre druhý ročník súťaže sú vyhlásené dve oficiálne témy, a to Otvorené hranice/35 rokov od Nežnej revolúcie a Povedali o SNP/80 rokov od vypuknutia SNP.

Témy sú postavené tentokrát širšie, čím dávajú možnosť rozprávať rôzne príbehy a vyjadriť pocity rozprávačov. Téma spojená so Slovenským národným povstaním by napríklad podľa organizátorov mohla priblížiť príbehy už raz počuté a prerozprávané ako memento a spomienku na toto obdobie. Aj s ohľadom na to, že stretnúť priamych účastníkov je v súčasnosti už náročné.

“Materiály sú akoby živými učebnicami, ktoré môžu svojou autenticitou obohatiť vyučovacie hodiny dejepisu, občianskej náuky, etiky, estetiky, umenia a kultúry,” poznamenal Droba.

Bratislavský kraj rovnako ako po minulý rok pripravuje tiež podcasty s odborníkmi na všetky jubilujúce historické témy. Kraj zároveň v piatok zorganizoval odborný seminár pre pedagógov, na ktorom vyhodnotil súťažné práce prvého ročníka a odovzdal ceny.


.

BM: Ustekana sobota