Mesto Gbely riešilo problém s nelegálnou skládkou šatstva v lokalite Farské. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.

foto mesto Gbely

“Cez víkend sa rozvírila na sociálnych sieťach debata o nelegálnej skládke šatstva na Farskom. Evidentne sa jednalo o novú skládku, ktorá tam vznikla možno pár dní predtým. V utorok (20.2.) vykonali zamestnanci mesta obhliadku tejto skládky a keďže sa jednalo podľa zákona o komunálny odpad, operatívne sme zabezpečili jej zlikvidovanie,” informuje mesto Gbely. Približne 900 kg šatstva bolo odstránených zo znečistenej lokality, pričom likvidáciou boli zamestnaní štyria pracovníci.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Mesto vyzýva občanov k zodpovednému prístupu k odpadu: “Takýto druh odpadu patrí do triedeného odpadu a zbytočne sme ho museli uložiť na skládku. Otázka znie, prečo páchateľ nevyložil tieto vrecia so šatstvom pri zbernom dvore, kde by sme zabezpečili uloženie týchto vriec pod prístrešok a zazmluvnená firma by ich zrecyklovala.”

Pri takomto množstve vriec so šatami je vysoko pravdepodobné, že ich do lesa na Farské niekto priviezol. “Prosíme vás, všetkých spoluobčanov o pomoc. Ak máte podozrenie alebo tip na niekoho, kto pravidelne šaty na Farské vozí, môžete toto oznámiť aj anonymne,” vyzýva mesto v snahe predchádzať ďalšiemu vytváraniu nelegálnych skládok.


.

BM: Ustekana sobota