Firma SETECO z Lakšárskej Novej Vsi vyhlásila ešte koncom roka 2023 zámer vybudovať v Senici zariadenie na zhodnocovanie odpadov termochemickým procesom. Mesto a jeho obyvatelia s tým však nesúhlasia a takmer ihneď vznikla proti tomuto zámeru petícia.

foto Envato Elements / frimufilms

Firma SETECO sa bráni, tvrdí, že nejde o spaľovanie, ale o chemický termický proces. Konateľ spoločnosti SETECO Juraj Tekula primátora Martina Džačovského dokonca obvinil zo zavádzania verejnosti, šírenia poplašnej správy a poškodzovania mena spoločnosti. Petícia, ktorá vznikla ešte koncom minulého roka, bola napokon z portálu Moja petícia stiahnutá. Ako vysvetlila hovorkyňa Mestského úradu (MsÚ) Senica Tatiana Moravcová, petíciu z portálu peticie.com stiahli pre technické nezrovnalosti. Na negatívnom postoji mesta k zámeru firmy SETECO sa ale nič nezmenilo. Vedenie mesta považuje plánovaný zámer za vážny zásah do ekologickej stability územia so značným negatívnym vplyvom na kvalitu života obyvateľov Senice a blízkeho okolia.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Na portáli Moja petícia je v súčasnosti otvorená aj nová petícia. Vypracovala ju komisia pre životné prostredie pri MsÚ v Senici. „Plánovaný projekt na spracovanie plastových odpadov môže predstavovať zásah do ekologickej stability územia a môže vplývať na kvalitu života obyvateľov v meste Senica a blízkeho okolia. Je vo verejnom záujme, aby táto činnosť nebola v našej lokalite realizovaná, preto žiadame o nepovolenie tohto projektu,“ uvádza sa v petícii.

„Naše mesto si v minulosti so Slovenským hodvábom chemický priemysel dostatočne užilo. Myslím si, že máme dostatok spoločností, napríklad pre Mahle sa dokončuje nová hala a pripravujú sa ďalšie menšie spoločnosti, ktoré dokážu poskytnúť dobrú prácu. Nepotrebujeme ďalšie riziko záťaže pre životné prostredie a tomu prispôsobujeme naše vyjadrenia k projektovým zámerom, či vyjadrenia k vplyvom na životné prostredie,” vysvetlil Martin Džačovský.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Rovnaký postoj zaujala aj predsedníčka komisie životného prostredia pri MsÚ Ľubica Krištofová: „Južná časť mesta je zaťažená poľnohospodárskou činnosťou (zápach) a priemyselnou zónou s jednotlivými prevádzkami s exhalátmi, zápachom alebo dopravou. Vybudovanie ďalšej potenciálne rizikovej prevádzky chemického spracovania odpadových plastov by bolo len pridanie nepriaznivého faktora.“

Občania môžu petíciu proti zámeru firmy SETECO podpísať na portáli Moja petícia a k dispozícii majú aj papierové petičné hárky na informáciách mestského úradu. Na novej petícii bolo v piatok 23. februára 365 podpisov v elektronickej podobe.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

BM: Ustekana sobota