Obce, mestá a organizácie na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa opäť môžu uchádzať o finančnú podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja na aktivity prispievajúce k propagácii a napĺňaniu rozvojového potenciálu kraja. Žiadosti je potrebné zaregistrovať elektronicky od 7. do 22. marca, informoval o tom TTSK.

Na tento účel je vyčlenených 400 000 eur a TTSK organizuje aj sériu informačných stretnutí s verejnosťou v ôsmich mestách kraja. Po pondelkovom (4. 3.) stretnutí v Senici je to Dunajská Streda 6. marca v Živnoostrovskej knižnici, 7. marca v Trnave na Úrade TTSK, o deň neskôr v Hlohovci na Vinohradskej 5. Na budúci týždeň sa stretnutia budú konať v Galante 11. marca na mestskom úrade, v Piešťanoch 13. marca v centre Archa, 14. marca v Skalici na Gorkého 27 a záver bude patriť Seredi 15. marca v kine Nova.

Macek Knihy.Zahori

“Prostredníctvom fondu podporujeme projekty, ktoré potrebujú na svoju realizáciu väčšie finančné krytie. Prostriedky rozdelíme medzi najlepšie zámery s regionálnym, nadregionálnym, celoslovenským alebo medzinárodným významom. Ide napríklad o aktivity spojené s rozvojom infraštruktúry, rekonštrukciou hradov, ale aj známych kultúrnych pamiatok či rozvojom občianskej spoločnosti,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Vlani dostalo podporu 34 najlepších projektov zo stovky žiadateľov. Pri minimálnej výške grantu 7000 eur musia aj v tomto roku preukázať schopnosť päťpercentného spolufinancovania z vlastných zdrojov. Žiadosti sa podávajú v piatich kategóriách. V roku 2023 bola podporená medzi inými revitalizácia židovského cintorína v Holíči, rekonštrukcia hradu Korlátka, obnova Námestia Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi. “TTSK podporil aj obnovu fasády zvonice vo Vrbovom, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, rekonštrukciu Synagógy Šaštín-Stráže, prípravu cyklotrasy v chotári obce Chtelnica,” dodal Viskupič.


.

BM: Ustekana sobota