V Senici v parku pri kúpalisku došlo k odstráneniu niekoľkých mohutných stromov jaseňa štíhleho. Ich koreňové systémy boli desiatky rokov nazad poškodené ťažkými mechanizmami, či opakovanými záplavami, kedy začalo odumieranie koreňových tkanív. Informuje o tom mesto Senica na webovej stránke.

foto Senica.sk

Pri stromoch sa objavili huby hnojníky, čo naznačovalo odhnívanie koreňov. Druhotným znakom bolo presychanie vrchnej koruny. Strom si časom vytvorí sekundárnu korunu, pričom pôvodnú by časom zhodil. Pritom hrozí život ohrozujúce nebezpečenstvo polomov. Poškodzovanie koreňov navyše urýchľujú aj drevokazné mravce, stromy by sa tak mohli kedykoľvek vyvrátiť aj celé, preto prišlo k úplnému odstráneniu takýchto kusov.

Macek Knihy.Zahori

Tento rok bol v zime uskutočnený výrub celkovo 70-tich drevín. Všetky výruby sa uskutočňujú povoľovacím konaním, ktoré pre Senicu vykonáva Mestský úrad Šaštín-Stráže. Vedúca oddelenia životného prostredia Mestského úradu Senica Mária Gavorová približuje posudzovanie drevín: „Každý strom sa prehliadne odborníkom, spraví sa posudok zdravotného stavu a oprávnenosť výrubu. Na prehliadke sa zúčastňujú aj členovia ochranárskeho združenia Kozel, ak ide o hodnotnejšie dreviny, prizýva sa aj Štátna ochrana prírody. Minulý rok sme v rámci mapovania celého mesta získali aj hodnotenie drevín určených na výrub od nezávislých arboristov.“

foto Senica.sk

Za každý odstránený strom je povinná náhradná výsadba, nie vždy je však možná na rovnakom mieste, napr. kvôli sieťovej infraštruktúre. Okrem výrubov sa v tomto období realizuje aj orez drevín, niektoré aj na žiadosti od občanov. V zimnom období sa robí orez drevín, ktoré dobre znášajú rez, ostatné sa vykonávajú až po plnom zalistení dreviny.

Nielen mesto robí údržbu zelene, v tomto čase údržbu brehových porastov na rieke Teplica vykonáva Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý tiež odstraňoval aj niekoľko starších stromov z dôvodov ohrozenia bezpečnosti chodcov. Podľa zákona o vodách sa v tomto prípade náhradná výsadba nevykonáva.

Zdroj: Senica.sk


.

BM: Ustekana sobota