Do tretieho ročníka participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pre stredné školy (SŠ) sa zapojilo o osem škôl viac ako vlani, spolu ich je 43, informoval TTSK. Na realizáciu víťazných nápadov každej zo zapojených škôl poskytne 1000 eur.

foto TTSK

“Po vzore úspešného participatívneho rozpočtu TTSK s názvom Tvoríme kraj sme sa pred dvoma rokmi rozhodli vytvoriť obdobný projekt aj pre stredoškolákov. Prvé dva ročníky potvrdili záujem mladých ľudí zapájať sa do občianskeho života, o čom svedčí aj narastajúci trend prihlásených. Doteraz sme úspešne zrealizovali takmer 70 projektov, a tento rok ich plánujeme zvýšiť minimálne o  ďalších 43,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. V každej škole môžu študenti navrhnúť projekty, o ktorých bude následne možné hlasovať, a víťazné projekty budú s finančnou podporu vo výške maximálne 1000 eur aj realizované.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Okrem projektov, ktorých zámerom je zlepšiť prostredie svojej školy, môžu študenti navrhnúť aj projekty zamerané na pomoc komunitám v okolí školy. V minulom ročníku bol takýto projekt zrealizovaný napríklad na Strednej zdravotníckej škole v Skalici, kam boli do školskej telocvične zakúpené športové a rehabilitačné pomôcky aj posilňovacie stroje. Na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante sa študenti vďaka participatívnemu rozpočtu tešia z kompletnej výbavy na florbal, sedacích vakov či nových zrkadiel. Na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave majú zase nový kvetinový záhon pri školskom internáte.


.

BM: Ustekana sobota