Keďže prichádza jar a s ňu spojené príjemné počasie, opäť je aktuálna otázka terás pri kaviarňach a reštauráciách. Malacká samospráva pri vlaňajšej kontrole zistila, že niektorí prevádzkovatelia si terasy rozložili na mestských pozemkoch bez povolenia. V snahe predísť podobným nepríjemným skúsenostiam pristúpilo mesto k zmene pravidiel.

ilustračné foto Envato Elements / RossHelen

„Vyzývame prevádzkovateľov, aby si podali žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva. Netreba si to nechávať na poslednú chvíľu. Pracovníci mestského úradu potrebujú na spracovanie žiadosti aspoň mesiac,“ informuje samospráva a zároveň upozorňuje: „Podanie žiadosti ešte automaticky neznamená povolenie. Musia čakať na vydanie súhlasu s osobitným užívaním verejného priestranstva.“

Plocha draka Knihy.Zahori

Zmenou je tiež to, že súhlas bude časovo ohraničený do 30. júna. Ak budú mať prevádzkovatelia záujem, môžu si podať ďalšiu žiadosť na obdobie od 1. júla. Mesto si takto necháva časový priestor, aby do konca júna posúdilo, či konkrétny podnikateľ splnil stanovené podmienky na prevádzkovanie terasy, a teda či sa môže vydať súhlas na ďalšie obdobie.

Minuloročná kontrola tiež zistila, že niektorí prevádzkovatelia mali trvalo rozloženú terasu vo forme pevnej konštrukcie. Keďže dochádzalo k trvalému zabratiu mestského pozemku bez povolenia, v takýchto prípadoch mesto podnikateľa vyzvalo na odstránenie konštrukcie.

Podmienkou pre tento rok je, aby boli terasy bez oplotenia a pevných konštrukcií. Slnečníky budú povolené, avšak mesto si vyhradzuje právo posúdiť ich prevedenie. Osobitne sa bude posudzovať rozkladanie sedenia na chodníkoch, pri ktorých sa nebudú povoľovať slnečníky. „Prevádzkovateľov terás budeme kontrolovať. Veríme, že sa vyhneme prípadným nedorozumeniam a takisto by sme radi predišli udeľovaniu pokút,“ informuje mestský úrad.

Zdroj: malacky.sk


.

BM: Ustekana sobota