V historických priestoroch Domu kultúry v Skalici sa vo štvrtok (21.3.) uskutočnilo slávnostné oceňovanie sociálnych pracovníkov. Informuje o tom mesto na webovej stránke.

foto Beata Tokošová, skalica.sk

Do pamätnej knihy mesta Skalica sa zapísali a z rúk primátorky Oľgy Luptákovej ocenenie prevzali:

  • Bc. Liana Krištofíková – Zariadenie pre seniorov Skalica a Jesénia Skalica
  • Božena Hokinková – Zariadenie pre seniorov Skalica a Jesénia Skalica
  • Viera Púchla – Mestská organizácia Jednota Dôchodcov Skalica
  • Agnesa Appelová – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Skalici
  • Jana Reháková – Základná organizácia zdravotne postihnutej mládeže Skalica
  • Ján Dubnický – Skalická organizácia sluchovo postihnutých v Skalici
  • Bc. Andrea Feriancová – Mesto Skalica
Záhorácke rádio 2024 01

“Všetkým srdečne ďakujeme za Vašu prácu a blahoželáme k získanému oceneniu,” ďakuje oceneným sociálnym pracovníkom mesto.

Zdroj: skalica.sk


.

BM: Ustekana sobota