Obec Sekule ponúka pre športové vyžitie občanov všetkých vekových skupín viacúčelové ihrisko v areáli základnej školy. Ihrisko bolo odovzdané do užívania koncom minulého roku a obec na jeho realizáciu investovala sumu 36.415,95 € Úrad vlády SR 39.832,70 €.

Ihrisko má rozmery 40 x 20 m a môžete ho využiť na tenis, volejbal, basketbal a iné vhodné športy. Správcom je p. Anton Kollár (býva oproti ihrisku), ktorý Vám dá kľúče, vedie evidenciu a zodpovedá za prevádzku. Použitie ihriska je zdarma. Pre všetkých je záväzný prevádzkový poriadok schválený obecným zastupiteľstvom (VZN 4/2010)

Okrem tohto ihriska máte možnosť využiť obecné ihrisko, tréningové ihrisko a volejbalové ihrisko pri bytovkách.

Zdroj: sekule.sk


.
Toto je čítané

Investor plánuje v Senici vybudovať zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov

V priemyselnej časti mesta Senica plánuje investor vybudovať zariadenie na zhodnocovanie plastových…

HAŠŠO 6/2024