Slovenská správa ciest (SSC) rozbieha rekonštrukciu cesty I/51 v úseku Biela Hora v okrese Senica. Práce sú súčasťou investičnej akcie Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v Trnavskom samosprávnom kraji, informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do novembra budúceho roka. Výška investície dosiahne 13 miliónov eur.

Biela hora, foto Roman Túta Šedivý

Práce na oprave cesty spočívajú v rozšírení súčasného telesa cesty vybudovaním oporných a zárubných múrov v celkovej dĺžke 2366 metrov a priemernej výške zhruba tri metre. V rámci stavby budú realizované aj stavebné úpravy odvodnenia vrátane vybudovania jedného nového priepustu.

Stavebné práce na ceste si vyžiadajú obmedzenia cestnej premávky od utorka 2. apríla, začnú sa o 9.00 h. Vozidlá s dĺžkou do 10 metrov vrátane autobusov hromadnej dopravy budú jazdiť jedným jazdným pruhom a premávku bude riadiť prenosná cestná svetelná signalizácia.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Odklon tranzitnej dopravy sa bude týkať vozidiel, ktorých okamžitá dĺžka presahuje 10 metrov. Pre tieto vozidlá bude od 2. apríla uzavretý úsek cesty I/51 Jablonica – Trstín. Tranzitná doprava v úseku Trnava – Senica bude odklonená po diaľnici D2 – D4 – D1.

V smere od Trnavy bude obchádzka prvýkrát označená na diaľnici D1 – križovatka Piešťany. Nákladné vozidlá nad 10 metrov, ktoré by smerovali na Jablonicu, budú pokračovať v smere na Trnavu a od križovatky Trnava ďalej po D1 do Bratislavy. Vozidlá, ktoré prichádzajú od R1, budú taktiež smerované na Bratislavu. V Bratislave budú vozidlá pokračovať na D4 a R7 ku križovatke na D2 Kúty. Táto križovatka je zároveň prvá zo strany D2, kde je vyznačený odklon dopravy vozidiel nad 10 metrov.

Slovenská správa ciest žiada vodičov všetkých motorových vozidiel o ohľaduplnosť, ostražitosť s dôrazom na zvýšenú bezpečnosť, keďže stavba bude prebiehať počas premávky, upozornila Lukáčová.


.

BM: Ustekana sobota