Podateľňa Mestského úradu v Malackách v pondelok 18. 7. o 14.00 h prijala žiadosť o bezplatné využitie verejného priestoru na časti Kláštorného námestia a písomné oznámenie o konaní verejného zhromaždenia, ktoré zvolávajú občiansky aktivista Alojz Hlina a nezávislý poslanec MsZ v Malackách Juraj Říha. Stretnutie obyvateľov mesta sa má konať na hlavnom parkovisku pri križovatke na Kláštornom námestí v Malackách 22. 7. v čase od 16.00 do 19.00 h.

Podľa oznámenia zvolávatelia chcú asi so 150 účastníkmi diskutovať a vyjadriť názor k medializovanému postoju Štefana Šarközyho z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity k situácii na Družstevnej ulici v Malackách. Zvolávatelia garantujú priebeh zhromaždenia v súlade so zákonom.

V oficiálnom oznámení mestu sa však nespomína skutočný účel stretnutia, medializovaný aj v tlači. Ide o otvorený list premiérke SR Ivete Radičovej, ktorý podpísali obaja zvolávatelia. Žiadajú v ňom zrušenie poverenia pre pána Šarközyho na riešenie situácie s neprispôsobivými občanmi na Družstevnej ul. v Malackách. Zhromaždenie sa má uskutočniť v prípade, ak premiérka Š. Šarközyho neodvolá. Verejné stretnutie je naplánované v čase, keď sú primátor mesta i prednosta mestského úradu na dovolenke v zahraničí. Podľa viceprimátorky mesta Márie Tedlovej je avizované zhromaždenie súkromnou iniciatívou organizátorov.

Tatiana Búbelová, Mestský úrad Malacky


.

BM: Ustekana sobota