V stredu (20.3.) sa v Dome kultúry v Senici uskutočnilo stretnutie, o ktoré požiadala radnicu spoločnosť SETECO, s. r. o. Na stretnutí, ktoré bolo prístupné verejnosti, chcela rozptýliť obavy zo svojho podnikateľského zámeru – Úprava odpadov pre ich využitie v obehovom hospodárstve.

foto Envato Elements / frimufilms

Okrem zástupcov tejto spoločnosti sa na stretnutí zúčastnili aj externí odborníci, ktorých pozvalo mesto. SETECO, s. r. o., chce na svojom pozemku v priemyselnom parku na Kaplinskom poli vybudovať prevádzku na úpravu zväčša plastových odpadov. Podľa spoločnosti ide o proces úpravy plastov termochemickými procesmi, najmä pyrolýzou. Pyrolýza spočíva v zahrievaní plastov v prostredí bez kyslíka, následkom čoho dochádza k rozkladu materiálov, pričom vznikajú kvapalné alebo plynné palivá.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Mesto k tomuto zámeru vydalo nesúhlasné stanovisko a momentálne vzhľadom na povahu projektu prebieha na príslušnom ministerstve (MŽP) proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), do ktorého sa zapojila aj environmentálna organizácia Priatelia Zeme SPZ. V súvislosti so zámerom vybudovania tejto prevádzky vznikli v meste aj Poslanci na zámku dve petície.

Na stretnutí Seničania zástupcov firmy nešetrili poznámkami a otázkami, ktoré vyjadrovali obavy z otvorenia takejto v praxi zatiaľ nedostatočne odskúšanej prevádzky. Poukazovali aj na fakt, že prevádzka by bola umiestnená v tesnej blízkosti rodinných domov. Taktiež sa pýtali, prečo si firma pre takúto prevádzku vybrala práve Senicu. Kapacita prevádzky na spracovanie odpadov by bola výrazne vyššia, než je množstvo vyprodukovaného plastového odpadu nielen v Senici, ale aj v okolitých obciach a mestách. Pôvod odpadu, ktorý by sa mal v Senici spracovávať, firma na stretnutí nešpecifikovala…

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

V Holíči vzdelávajú seniorov ako sa brániť pred podvodníkmi

V stredu (10.4.) sa v Dennom centre Senior klub Holíč uskutočnila preventívna…

BM: Ustekana sobota