Do centra Senice sa vrátili zo svojho zimoviska sokoly sťahovavé, odchované v meste minulý rok. Vidieť ich, ako na námestí po oblohe preháňajú holubie kŕdle.

ilustračné foto Envato Elements

Mesto sa dlhodobo venuje riešeniu problematiky s divo žijúcimi holubmi. V minulosti v spolupráci s holubármi zriadili na povale jedného z domov holubník, kde boli holuby pravidelne odchytávané. Mesto hľadalo aj ďalšie alternatívne riešenie, vhodným sa zdalo byť nasadenie menších dravých vtákov.

Macek Knihy.Zahori

Sokol sťahovavý je náš pôvodný druh, pričom tieto malé dravce sú podľa odborníkov najvhodnejším druhom na riešenie problémov s holubmi. Patrí medzi najrýchlejšie dravé vtáky a pre holuby je prirodzeným predátorom. Loví skôr slabšie a choré jedince. Sokoly by mali premnožených holubov v meste nielen loviť pre potravu, ale zároveň by ich mali aj plašiť.

„Ide o systém biologickej ochrany a zároveň najprirodzenejší spôsob eliminácie mestských holubov. Sokoly sťahovavé si ľahko zvykajú na mestské prostredie, ktoré im relatívne vyhovuje, keďže v prírode žijú a hniezdia v skalách. V meste sa preto sústreďujú na strechy výškových budov,“ vysvetľuje sokoliar Peter Janok.

„Už vlani sme mohli po nasadení umelo odchovaných sokolov sťahovaných pri pozorovaní kŕdľov holubov v centre mesta konštatovať, že neboli také početné ako v predchádzajúcom období. Plus sa súbežne realizoval odchyt holubov zazmluvneným holubárom. Sokol sťahovavý sa tak nazýva preto, lebo na zimu odlieta do južnejších krajín, kde prezimuje. Nevieme, koľko zo štyroch odchovaných sokolov sa vrátilo do Senice, ale podľa informácií od sokoliara, ktorý sa o nich staral pred i po vypustení, sa javí, že v marci sa k nám vrátili najmenej dva, k nám vrátili najmenej dva, ktoré sa už o seba starajú lovením holubov. Minuloročný projekt so sokolmi môžeme hodnotiť ako úspešný. Mesto sa celoročne prostredníctvom externých odborníkov a firiem stará o odchyt holubov. Tento rok sa realizuje odchyt holubov s pomocou mobilnej klietky, ktorá je momentálne umiestnená na streche domu kultúry. K nezvyšovaniu počtov holubov v centre mesta môžu prispieť aj občania, ktorí ich na verejných priestranstvách nebudú kŕmiť,“ upozorňuje hovorkyňa MsÚ Tatiana Moravcová.

foto Mesto Senica

Sokoliar Peter Janok prebral od januára aj odchyt holubov. Odchytovú voliéru umiestnil na strechu, kam si zvyknú chodiť na zakrmovanie a raz za čas ich po zdravotnej kontrole vypustia inam. Občas sa podarí zachrániť aj zaleteného poštového holuba, ktorý sa tak môže vrátiť k svojmu majiteľovi. Naposledy si pre holuba zo svojho chovu prišiel jeho majiteľ z Pezinka.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Poľnohospodárov na Záhorí trápia časté a prudké zmeny počasia

Tohtoročná zima bola veľmi krátka a mierna. Počas nej nestihla vymrznúť pôda a vymrieť…

BM: Ustekana sobota