V sobotu (6. 4.) sa občania Radošoviec, okres Skalica, okrem účasti v druhom kole prezidentských volieb zapoja aj do miestneho referenda. Téma referenda sa týka plánovanej výstavby veterného parku na území obce. Informuje o tom starostka Radošoviec Iveta Matúšová.

ilustračné foto Envato Elements / baliukhpavlo

Odpoveď na otázku, či podporujú alebo odmietajú tento projekt, majú možnosť vyjadriť všetci obyvatelia s trvalým pobytom v Radošovciach, ktorí v deň konania hlasovania dovŕšia 18 rokov.

Hlasovacie procesy pre voľby a referendum budú oddelené a uskutočnia sa v priestoroch kultúrneho domu. Obec zriadila pre obe hlasovania dva okrsky, aby zabezpečila hladký priebeh. Podobne ako pri prezidentských voľbách, aj v prípade referenda je možné využiť možnosť hlasovania prostredníctvom prenosnej schránky.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Rozhodnutie o vyhlásení referenda prijalo obecné zastupiteľstvo Radošoviec jednohlasne, kde sa za jeho uskutočnenie vyslovilo všetkých deväť poslancov. Pre platnosť výsledkov referenda je potrebná účasť minimálne polovice oprávnených voličov a rozhodnutie musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Hoci výsledky referenda nie sú právne záväzné, starostka Iveta Matúšová zdôrazňuje, že obecní poslanci majú v úmysle rešpektovať vôľu občanov a postupovať v súlade s výsledkami hlasovania. Predchádzajúce uznesenie obecného zastupiteľstva síce odmietlo akékoľvek investičné zámery na výstavbu veterných parkov, no obec sa rozhodla dať priestor občanom, aby mohli priamo ovplyvniť dôležité rozhodnutia týkajúce sa ich života v Radošovciach. Právo hlasovať v referende má približne 1500 voličov.


.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota